รับตรง TCAS รอบ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 2561
รับตรง TCAS รอบ 5 มหาวิท
 

TCAS รอบ 5 มาแล้ว น้องๆนักเรียน เตรียมพร้อมได้เลยค่ะ 🎉

🎓มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
ระบบ TCAS หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

📌รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ ในวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2561

👩💻รับจำนวน 30 คน เท่านั้น! 👨💻

📚ศึกษารายละเอียดและสมัครทางเว็บไซต์ ::https://admission.mahidol.ac.th/

☎️สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา ติดต่องานการศึกษา : 045-523-211

#admission #dek61 2 ระบบสุดท้ายก่อนเปิดเทอมเดือนสิงหาคม 61 นี้ 
🎉!! รีบเลยค่ะ !! 🎉

📣เรียนใกล้บ้าน...กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ 📣
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้