ีรายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 2 ระบบ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562
รายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 2 ระบบ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

ีรายละเอียดการรับสมัครรอ

กำหนดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 


จำนวนรับ
1,275 ที่นั่ง 


คุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือก
GAT PAT , 9 วิชาสามัญ


รายละเอียดการรับสมัคร 

ระเบียบการ คลิก
เว็บไซต์การรับสมัคร คลิก

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้