ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ‪ม.มหิดล 2562
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ‪ม.มหิดล 2562

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบท
กำหนดการรับสมัครจำนวนที่เปิดรับ
16 คณะ 792 คน


รายละเอียดการรับสมัคร 
จำนวนและเกณฑ์การรับนักศึกษา รอบที่ 1 (Portfoli) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 คลิก

ระเบียบการ คลิก
เว็บไซต์การรับสมัคร คลิก

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้