ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ‪มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ‪มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบท

 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1-15 ธ.ค.‬ 2561


โครงการที่เปิดรับ
1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2 โครงการผู้พิการ
3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 
5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
6 โครงการนักกีฬา
7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา 
8 โครงการหลักสูตรนานาชาติ

รวม 1,444 คน‬


รายละเอียดการรับสมัคร 

ระเบียบการ คลิก
เว็บไซต์การรับสมัคร คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้