ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา


สทศ. นำตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเว็บไซต์ครบทุกวิชาแล้วน้องๆสามารถเข้าไปดูเพื่อเตรียมตัวสอบกันได้เลยนะครับ 
 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
ภาษาไทย | สังคมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ 1 | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | คณิตศาสตร์ 2 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 14 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้