"ไม่มีใครแก่เกินเรียน" ข้าราชการบำนาญ วัย 85 จบด็อกเตอร์รามฯ
ไม่มีใครแก่เกินเรียน ข้า
 

พันเอก ดร.กฤศพล จารุพันธ์ คว้าปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ข้าราชการบำนาญ วัย 85 ปี บอกกับแอดมินว่า ตนเองเป็นลูกพ่อขุนฯ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โท เอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยวัยหลังเกษียณมีเวลามากขึ้น ได้มาเรียนระดับปริญญาโท และเรียนต่อระดับปริญญาเอกตอนอายุ 81 ปี ใช้เวลาเรียน 4 ปีจึงสำเร็จการศึกษา

ภูมิใจมากที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก การศึกษาต่อในวัยหลังเกษียณ ต้องทุ่มเทเวลา และขยันมากกว่าคนหนุ่มเป็น 2 เท่า ดีใจที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย อีกทั้งหลังจากนี้ตั้งใจและยินดีให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองด้วย

ขอฝากทุกๆคนว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน แต่สามารถเรียนเกินความแก่ของตนเองได้ คือทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนในสิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบ สิ่งที่เป็นพื้นฐานของอาชีพที่อยากเป็น ก็จะเรียนได้ดี และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน และตั้งใจจริง ..ไม่ว่าจะจบคณะอะไร ก็อยากฝากให้ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ด้วย เพราะวิชารัฐศาสตร์ มีศาสตร์ต่างๆ ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน”

ที่มา mthai 
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 14 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้