การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

ลบ แก้ไข


โรงเรียนบ้านหลู้ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ. โรงเรียนขุนขวากพิทย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎคม - 2 สิงหาคม 2556 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนขุนขวากพิทยา
 สรุปเหรียญการแข่งขัน
โรงเรียน(ระดับประถมศึกษา)
รวม
ตัวแทน
ร่วม
ปางหัดสหศาสตร์ 17 14 12 3 46
อนุบาลเวียงแก่น 9 8 15 3 35
ขุนขวากพิทยา 8 24 10 6 48
ไตรมิตรวิทยา 7 15 6 3 31
บ้านห้วยคุ 6 11 4 6 27
บ้านม่วงยาย 5 21 6 3 35
บ้านห้วยหาน 5 13 7 3 28
บ้านท่าข้าม 4 5 9 6 24
บรรพตวิทยา 3 17 9 6 35
บ้านทรายทอง 3 11 2 4 20
บ้านห้วยลึก 2 13 12 6 33
ปอวิทยา 2 9 8 7 26
บ้านห้วยเอียน 2 4 3 4 13
บ้านไทยสมบูรณ์ 1 18 6 3 28
บ้านหลู้ 1 15 11 4 31
บ้านแจมป๋อง 1 10 9 12 32
บ้านหนองเตา 1 6 8 6 21
บ้านผาแล 1 3 1 3 8
บ้านทุ่งคำ 1 2 4 3 10
บ้านโล๊ะ 0 5 4 3 12
สมถวิลจินตมัย 0 1 1 1 3
ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 3 1 4
โรงเรียน(ระดับมัธยมศึกษา)
รวม
ตัวแทน
ร่วม
ปางหัดสหศาสตร์ 11 9 9 1 30
ขุนขวากพิทยา 9 8 5 1 23
ไตรมิตรวิทยา 9 6 4 1 20
บ้านห้วยลึก 5 8 5 1 19
บ้านห้วยคุ 2 6 1 1 10
บรรพตวิทยา 2 5 5 0 12
ปอวิทยา 1 4 5 1 11
บ้านห้วยหาน 0 5 1 3 9
โรงเรียน(เด็กพิเศษเรียนร่วม)
รวม
ตัวแทน
ร่วม
บ้านม่วงยาย 2 1 0 0 3
บ้านห้วยหาน 2 0 0 0 2
บ้านห้วยเอียน 0 1 0 0 1
บ้านห้วยคุ 0 1 0 0 1


โรงเรียนบ้านหลู้
 
เหรียญทอง (ตัวแทน) ได้ 1 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-ป.3
เหรียญทอง  ได้ 15 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ชั้น ป.4-ป.6
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้น ป.4-ป.6
3 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ชั้น ป.1-ป.3
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.4-ป.6
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-ป.6
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.4-ป.6
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-ป.3
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-ป.6
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-ป.6
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.4-ป.6
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-ป.6
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-ป.6
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ป.4-ป.6
เหรียญเงิน  ได้ 11 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-ป.6
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.1-ป.3
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-ป.6
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.3
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.4-ป.6
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-ป.6
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-ป.6
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ชั้น ป.1-ป.6
9 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-ป.3
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6
เหรียญทองแดง  ได้ 4 เหรียญ
ที่
ประเภท
ชนิด/รุ่น
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.3
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ชั้น ป.4-ป.6
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วาดภาพระบายสี ชั้น ป.1-ป.3
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.3
ที่มา : โรงเรียนบ้านหลู้
 โดย schoolpr ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มิ.ย. 56 15:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 409 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์