สัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา - วันโลกแตก วินาศภัยที่หลบไม่ได้ หนีไม่พ้น

ลบ แก้ไข

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา - คือ นักคิด-นักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นระบบการลงจอดยานอวกาศบนดาวอังคาร ร่วมกับองค์การนาซา เพื่อทำการสำรวจโลกใหม่ของมนุษยชาติ.....และอีกด้านหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก ดร.อาจองฯเท่าที่ควร ก็คือ การเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนามาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานประมาณ 30 ปี จนอาจกล่าวประเมินได้ว่า ท่านเข้าถึงธรรมขั้นสูงระดับหนึ่งไปแล้ว ท่านปฏิเสธองค์การนาซาที่เพิ่มเงินเดือนให้อีก 20 เท่า แล้วกลับเมืองไทย เพื่อมาสอนหนังสือเด็กๆในชนบท สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาจากอายุ 6 ขวบ เพื่อให้เป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป

ปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส ที่อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พร้อมกับได้รับเชิญไปบรรยายสอนเรื่องการอบรมพัฒนาจิตของเยาวชนไปทั่วโลกขณะนี้ ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเสียสละ สมถะ และบำเพ็ยตนเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน ประเทศชาติที่น่าสรรเสริญมาก ซึ่งเราขอปรบมือและร่วมอนุโมทนากับท่านด้วยความจริงใจ........

บทสัมภาษณ์ ดร.อาจองฯเมื่อ 16 ตุลาคม 2548 เกี่ยวกับอนาคตของเมืองไทยและโลกในอีก 12 ปีข้างหน้า จะพบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ มีการสูญเสียไปบ้างพอสมควร แต่ก็ได้ความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมกลับคืนมา ดังนี้.-

เมื่อประมาณ 15 ปีก่อนหน้ามนุษย์เริ่มวางแผนที่จะไปสำรวจดาวอังคาร แล้วก็เริ่มส่งยานอวกาศ ออกไปสำรวจจนได้ข้อมูลเพียงพอ เพราะที่นั่น มันมีบรรยากาศใกล้เคียงกันกับโลก คือ มีอากาศเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาในทางร้ายกับร่างกายของมนุษย์ แล้วถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์ มีน้ำ มีแสงแดด ต้นไม้ก็จะโต เพราะต้นไม้จะเป็นตัวดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป เพื่อคายออกซิเจนออกมา ทำให้มีบรรยากาศใกล้เคียงกับโลก

ดูจากหลักฐานที่เราได้มา จากก้อนหิน หรือจากการสำรวจ ทำให้เราพบว่า ครั้งหนึ่งในอดีต ดาวอังคารเคยถูกน้ำท่วม ถูกน้ำซัดผ่านบริเวณผิวขอบของดาว ก็แสดงว่า ที่นั่นต้องมีน้ำเยอะ แม้ว่าแสงแดดจะน้อยกว่าโลก จนทำให้อุณหภูมิลดลงถึง -35 องศาเซลเซียส แต่ก็ถือว่า มันมีบรรยากาศใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด.......แต่การที่มนุษย์ จะขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารได้จริงๆ ก่อนอื่น คือ เราจะต้องสร้างเรือนกระจกครอบขึ้นมา เพื่อเข้าไปอยู่ในนั้น แล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดออกซิเจนหนาแน่นขึ้น มนุษย์ถึงจะอยู่ได้ เดินไปเดินมาได้ โดยไม่ต้องแบกถังออกซิเจน หรือสวมชุดมนุษย์อวกาศ ซึ่งต่างจากดาวดวงอื่น อย่างดวงจันทร์ ดาวเสาร์ หรือดาวพฤหัส เพราะบนนั้น ถึงจะมีน้ำอยู่บ้าง แต่ก็มีอุณหภูมิต่ำ จนอากาศหนาวมาก จนกลายเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะอพยพไปอยู่บนนั้นได้......

.....
แล้วความจริง แผนการสำรวจดาวอังคารของนาซาก็เริ่มต้นโครงการนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว เพราะเขาคิดว่า ต่อไปประชากรบนโลกเราก็คงเพิ่มขึ้น ซึ่งก็น่าจะเป็นการสร้างปัญหาให้กับโลกของเรา เพราะเมื่อจำนวนมนุษย์มากเกินไป อาหารการกินก็อาจจะไม่พอ น้ำก็ไม่พอ พลังงานก็ไม่พอ อะไรต่ออะไรอีกหลายอย่าง ก็จะไม่พอต่อความต้องการของมนุษย์ เพราะฉะนั้น การอพยพเอาพลเมืองโลกออกไปบ้าง มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ควรทำ และสามารถทำได้ ซึ่งการอพยพออกไปในครั้งนี้ เขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร ? หรือคนกลุ่มไหนโดยเฉพาะ ?

.....
แต่แน่นอนว่า นอกจากการแสดงตัวในฐานะที่เป็นผู้นำแล้ว การขึ้นไปบนดาวอังคาร ยังหมายถึง การขยับขยายในเรื่องอุตสาหกรรมบนดาวอังคาร ซึ่งในหลายประเทศ ต่างก็มีความคิดวางแผนเกี่ยวกับตรงนี้เอาไว้แล้ว และก็อาจจะมีการตกลงแบ่งอาณาเขตกันเอาไว้ สำหรับประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีศักยภาพเพียงพอ อย่าง อเมริกา หรือญี่ปุ่น เพราะว่าต่างฝ่ายก็คิดกันไว้ว่า ถ้าตัวเองไปถึงตรงนั้นได้ก่อน ก็จะมีสิทธิในการครอบครองได้ก่อน.......

....
แต่การที่เขาไปสำรวจดาวอังคาร หรือการที่เตรียมจะอพยพคนออกไปจากโลก- นั่นก็ไม่ใช่หมายความว่า โลกกำลังจะแตกจริงอย่างที่เขาทำนายกัน เพียงแต่ว่า ขณะนี้โลกของเรา อาจกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ ก็เป็นผลมาจากมนุษย์ด้วยกัน เพราะว่าเราทำลายป่าไม้ เผาผลาญพลังงานมากเกินไป มันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะ แล้วก็เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น จนน้ำแข็งขั้วโลกเริ่มละลาย ทำให้เกิดพายุใต้ฝุ่น พายุเฮอริเคน ซึ่งเกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม.....

.....
ผมดูจากสถานการณ์ จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น จากภาวะเรือนกระจก ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น วิกฤตอันนี้ มันเกิดจากภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะเปลือกโลกมันลอยอยู่กับของเหลวข้างใน ซึ่งของเหลวข้างใน มันมีความร้อนสูง เปลือกของโลก มันก็เริ่มเคลื่อนไหวเพราะขาดสมดุล แล้วตัวน้ำทะเลที่มันสูงขึ้น ก็จะทำให้โลกข้างที่อยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกมีน้ำหนักมากขึ้น จนโลกเริ่มจะแกว่ง....

.......
และแน่นอนว่า ถ้าระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้น มันก็จะเกิดน้ำท่วมในหลายๆจุด แล้วถ้าลองคิดว่า น้ำทะเลมันขึ้นแค่ 2 เมตร กรุงเทพฯของเราก็คงไม่มีแล้ว เพราะกรุงเทพฯเราอยู่เหนือน้ำทะเลไม่ถึง 1 เมตร แล้วถ้าน้ำมันสูงระดับนั้นจริงๆ มันต้องท่วมเข้ามาในภาคกลางของประเทศไทย และบางประเทศ ก็อาจต้องสูญหายไป อย่างน้อยก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของหมู่เกาะแถบอันดามัน ก็อาจจะหายไปเลย......

.......
ผมคาดว่า อีก 12 ปี โลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่มีการทำสงครามกัน เพราะส่วนหนึ่ง คือ ธรรมชาติ เริ่มรู้ในความไม่รู้จักพอของมนุษย์.....ซึ่งแต่ละศาสนา ก็เคยมีการทำนายเอาไว้แล้วว่า โลกของเรา จะต้องเกิดวิกฤต แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้ มนุษย์เรา คงต้องโดนกระตุ้นจากธรรมชาติเสียก่อน อย่างกรณีของการเกิดคลื่นสึนามิขึ้น คนทั่วโลก็เริ่มที่จะเข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน เหมือนเป็นการอาศัยวิกฤต เพื่อเปลี่ยนแปลง แต่ผมคิดว่า มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่มนุษย์ จะต้องขอให้เกิดวิกฤตเสียก่อน ถึงจะเลิกทะเลาะกัน เลิกทำสงครามกัน.....เพราะตอนนี้ ผมคิดว่า เรามีเวลาอยู่บนโลกแค่เพียง 12 ปีเท่านั้น ก่อนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลง.......

 โดย sippa ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 พ.ย. 50 17:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 220,299 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 220,299 ครั้ง ตอบ 57 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย noomk
IP : 180.180.125.***
ลบ แจ้งลบ
โดย orr
IP : 113.53.233.***
ไม่ปัญญาอ่อนหรอก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี รักษาธรรมชาติไว้ ร่วมมือกันเพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่ ลดละความเห็นแก่ตัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นแหละเป็นสิ่งดีงามที่สุด วิถีชีวิตไทยแต่เดิม เป็นวิถีชีวิตที่ดีมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย ลล
IP : 125.24.136.***
ปันยาอ่อน
ลบ แจ้งลบ
โดย ริน
IP : 49.228.243.***
ลบ แจ้งลบ
โดย royal-city
IP : 61.19.66.***
Royal-City.com สุดยอดเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ ที่เป็นที่นิยม พุดถึงกันมากที่สุดในประเทศไทย มีบริการคาสิโนเยอะแยะมากมายให้ท่านได้สัมผัส อธิเช่น บาคาร่าออนไลน์ ป๊อกเด้งออนไลน์ ไพ่สามกอง ไฮโล รูเล็ต แทงบอล บาส ชกมวย และเกมส์อื่นๆอีกมากมาย เรายกคาสิโนมาไว้ในบ้านคุณ กับบรรยากาศสดๆในบ่อนคาสิโน ด้วยบริการที่เป็นเลิศ มีพนักงานคอยบริการท่าน 24 ชม. ด้วยประสบการณ์คาสิโนออนไลน์มากกว่า10ปีที่เรายืนหยัดบริการท่าน ที่เคยเล่นกับที่อื่นแล้วมีปัญหาลองเปิดเล่นกับเราเป็นกันเอง ง่ายๆเพียงโทรหาเรา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

Call Center 24 Hr. : Tel. 088-1309518,088-1309519
Email : master_casino@hotmail.com

casino online

http://royal-city.com/
ลบ แจ้งลบ
โดย นายรุ่งเรืองจิตร พัสดร
IP : 223.205.236.***
ธรรมชาติคือชีวิต
ลบ แจ้งลบ
โดย Radius
IP : 182.232.6.***
okนะชัดเจนดี
ลบ แจ้งลบ
โดย T T
IP : 110.77.234.***
โลกยังไม่แตกหรอกยังผ่านไปแค่กึ่งพุทธกาล..เหลืออีก 2500ปี ถึงตอนนั้นน่ากลัวกว่านี้เยอะเท่าที่อ่านมา มนุษย์จะไม่รู้จัก ศาสนาเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย yim_ku
IP : 180.180.206.***
ตอบ คุณ Chaiwatlasom
ข้อที่ 2 หลักการนำกระจกสะท้อนรวมแสง ก็มีการใช้จริงแล้วครับ แต่มันก็ยังมีข้อด้อยของพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ดีคือ แสงอาทิตย์ไม่คงที่ (กลางวันกลางคืน, เมฆฝน) อีกอย่างถ้าจะรวมแสงไปเพิ่มอุณหภูมิน้ำเพื่อปั่นไฟ ผมว่ารวมแสงเข้า Solar Cell สร้างไฟฟ้าไปเลยดีกว่านะ ไม่ต้องเสียพลังงานหลายกระบวนการ (ไม่ต้องสร้างระบบหมุนเวียนน้ำด้วย ส่วนมากที่ ๆ แสงแดดมากที่สุดคือทะเลทราย แล้วคุณจะเอาน้ำมาจากไหนเอ่ย ?)
3. ส่วนแนวคิดแสงคงที่ในอวกาศ มันจริงครับ ถ้าใช้บนดาวเทียมหรือยานอวกาศก็ไม่มีปัญหา แต่ที่ยากก็คือ จะส่งพลังงานลงมายังโลกได้อย่างไร ??? แนวคิดใช้คลื่น Microwave ส่งพลังงานลงมานั้น ผมว่ายากนะ (ยากกว่า Fusion อีกมั้ง) อีกอย่างน่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยถ้าทำได้จริง แนวคิดนี้ฝรั่งก็คิดมาแล้วครับ แต่ยังทำไม่ได้
-- ผมเห็นว่า Nuclear Fusion นี่แหละใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด(แต่ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้) ไม่งั้นก็ใช้พลังงานความร้อนจากใต้เปลือกโลก สะอาดครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย goldclubslotonline
IP : 61.47.119.***
goldclubslotonline เราคือ web น้องใหม่มาแรงที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง goldclubslot online
เน้นเกมส์slotเป็นหลักจึงเหมาะสำหรับนักเสี่ยงดวงที่ชื่นชอบการเล่น slot online นอกจากนี้ goldclubslotonline
เรายังเน้นเรื่องการบริการลูกค้าเป็นหลัก เราเปิดบริการท่านตลอด 24 ชม. พร้อมมอบโบนัสพิเศษทันที 5% ของยอดเงินที่โอนเข้ามาเล่นเกมส์กับเรา
ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0821988880-6 หรือ http://www.glodclubslotonline.com

ลบ แจ้งลบ
โดย คนในความลับ
IP : 49.230.155.***
อาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเราจะไม่มีชีวิตรอดกลัวว่าถ้าเราตายไปเราจะไปอยู่ใหนแล้วเราจะอยู่ยังงัย
ถึงยังัยก็ขออย่าให้เกิดขึ้นเลยสู้ๆนะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปังปอนด์ป่วน
IP : 1.46.217.***
หลอกไปแล้ว
ลบ แจ้งลบ
โดย พรชนก
IP : 124.122.130.***

นาซาเขารู้กันเองหรืออะไรค่ะ

แต่ที่รู้วันที่กรุงเทพนำ้ท่วมใกล้จะถึงแล้วแต่เราไม่รู้หรือเปล่า

ลบ แจ้งลบ
โดย สิริกาญจน์
IP : 124.120.80.***

อนาคตไม่แน่นอน  แต่ก็รอดูต่อไป มันจะเกิดขึ้นไหม  ก็ต้องคอยดู

สถานการณ์ด้วย  ไม่แน่อาจจะแตกก็ได้

ลบ แจ้งลบ
โดย สิริกาญจน์
IP : 124.120.78.***
โลกแตกหรือไม่ก็ต้องคอยดูนะ ต่อไป อนาคตไม่แน่นอนเสมอไปหรอ
ลบ แจ้งลบ
โดย อรญา
IP : 61.90.24.***

เราเชื่อนะ เราเชื่อ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

ตอนนี้เราอายุแค่ 18 อีก 12 ปี หรือ 3 ปี เรา

เรายังอยากมีชีวิตอยู่ แค่วันนี้ โลกเรา ก็แปรปรวนไปมากอยู่แล้ว

เราอยากเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมในการย้ายไปดาวอังคาร ให้เราทำอะไรก็ได้ เราเชื่อว่า เมื่อมนุษย์ทุกคนถึงขีดสุดแล้ว ไม่มีใครอยากตายหรอก   แต่.กว่าจะเอาชีวิตรวดได้ ก็ต้องผ่านความเห็นแก่ตัวของแต่ละคน

ที่แย่งกันอยากที่จะมีชีวิตอยู่ เราไม่กลัวความตาย แต่สิ่งที่เรากลัวคือ ตายแล้วไม่รู้ว่าไปไหน  

และเราก็ยังไม่อยากตาย เรายังอยากทำหลายสิ่งหลายอย่าง 

ถ้าเรารอดไปจากวันที่โลกวิกฤตนั้นได้ โดยที่เรายังพอมีกำลัง เราอยากช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ (ถึงมันจะดูเพ้อๆ) แต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรา

มนุษย์ต้องดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกเราไว้ ไม่ว่าจะเป็นชน ชาติ หรือพูดภาษาอย่างไรก็ตาม

 

เหลือเวลาอีกไม่กี่ปี เราคงต้องไปหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกการมีชีวิตรอดแล้วหละ 555+ แล้วเจอกันบนดาวอังคาร SEE YA!  

ลบ แจ้งลบ
โดย park1988
IP : 125.27.241.***

ท่านเก่งมากครับ ผมติดตามท่านอยู่ ประเทศไทยเรายังมีคนเก่งๆอย่างท่านอยู่ ผมก็สบายใจแล้ว

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาว ณิชชา
IP : 124.157.199.***

ไม่ทำนายเองยังไปว่าคนที่เค้าทำนายอีก

คนที่ให้ความคิดเห็นอ่ะดีมากๆอ่ะเก่งมากลย

แต่คนที่ไม่ให้ความคิดเหนอื่นๆละยังไปว่าเค้าอีกมันล้าหลัง

ละจะเค้ามาดูของเค้าทำมัย

ประเทศอื่นเค้าไปถึงไหนกันละดูประเทศไทยดิยังไม่ไปถึงไหน

เพราะมีคนแบบนี้คิดแบบนี้อยุงัยประเทศถึงไม่ก้าวหน้าไม่เจริญ

ตามใครเค้าก้ไม่ทัน

ลบ แจ้งลบ
โดย เจริญ
IP : 118.172.105.***
ไม่น่าจะชนนะเพราะดวงอาทิตย์จะดูดเข้าระบบสุริยะหากดาวฤกษ์มาอยู่ในรัศมี
ลบ แจ้งลบ
โดย เจริญ
IP : 118.172.105.***
โลกมีแรงโน้มถ่วง ดวงอาทิตย์มีแรงเหวี่ยง  สุดท้ายดาวทุกดวงก็จะอยู่ในระบบสุริยะ แสดงว่า อีกไม่กีอึดใจ ผู้ที่ทำนายอันเป็นไป จะเป็นจริงเพราะจะเกิดโลกใหม่ที่ใบใหญ๋ๆและอยู่ใกล้ๆโลกเราแต่ไม่มีการชนกันหรอกนะ่แต่ว่าโลกจะเปลี่ยนไป ....เข้าใจ่/  วันดี

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่