เพชรสังฆาต สกัดริดสีดวงทวาร

ลบ แก้ไข

ครหนอ ? ช่างเป็นผู้รู้ซึ้งถึงการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายคนเราอย่างดี เมื่อปลดทุกข์ออกเมื่อใดความสุขโล่งจะมาโดยฉับพลัน เหตุนี้เองที่ใครคนนั้นยกระดับเรียกห้องส้วมว่า “ ห้องสุขา ” เพราะเมื่อเดินเข้าไปพร้อมทุกข์เบาหรือทุกข์หนัก พอเดินกลับออกมาทุกคนจะพบความสุขเสมอกัน แต่ห้องสุขาก็ไม่สามารถเยียวยาความทุกข์ชนิดอื่นๆ
จากการขับถ่ายได้ เช่น นิ่ว ท้องผูก ท้องเสีย และริดสีดวงทวาร

อาการและโรคเช่นนี้ต้องพึ่งยา ซึ่งผ่านมาหลายสิบปีคนไทยนอกจากพึ่งยาแล้ว ยังต้องพึ่งต่างชาติทำยาให้เรากินด้วย จนมีคำพูดปลุกจิตสำนึกว่า “ การขับถ่ายของคนไทยยังต้องพึ่งน้ำมือฝรั่ง ” ทั้งๆที่สมุนไพรในบ้านเรามีดีมากมายคอยช่วยปัญหาท้องไส้ได้ นอกจากความภูมิใจที่ไม่ต้องให้ใครมาล้วงก้นเราแล้ว เงินตรายังไม่ไหลออกนอกประเทศ นี่คือรูปธรรมเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงและพึ่งตนเองอย่างแท้จริง

แนวคิดที่ว่านี้มีกลุ่มคนจำนวนไม่มากพยายามปฏิบัติอย่างจริงจังมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ผลสำเร็จที่เห็นคือคนไทยหันมาบริโภคสมุนไพรมากขึ้น วงการอุตสาหกรรมขนาดเล็กใหญ่ก็เร่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น แต่ที่ยังเบาบาง คือการจ่ายยาสมุนไพรในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ ยังจ่ายยาสมุนไพรไม่มากนัก ทั้งๆที่สิ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในวงการสุขภาพของไทย

อย่างไรก็ตามมีเรื่องเล่าสู่กันฟังให้เกิดกำลังใจยิ่งขึ้น เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ คณะผู้วิจัยประกอบด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสุขภาพไทย ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานบริการของรัฐและเอกชนหลายแห่งใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้ “ โครงการวิจัย
บูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ” ซึ่งวางเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประสิทธิภาพจากการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการบริการการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสม งานวิจัยนี้เพิ่งเริ่มต้น ยังใช้เวลาอีกเป็นปีๆ แต่เมื่อพบสิ่งดีๆ จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟังก่อน ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลแม่ออน จ.เชียงใหม่ การเยี่ยมชม ๒โรงพยาบาลนี้
พบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาล เภสัชกรและพยาบาลมีความตั้งใจสูงในการนำสมุนไพรมาใช้ในโรงพยาบาลอย่างมาก โดยเฉพาะยาสมุนไพรที่เวลานี้นำมาทดแทนยาฝรั่งแบบ ๑๐๐% เป็นที่อิ่มเอิบใจคนในวงการสมุนไพรมากสมุนไพรที่ว่านี้ช่วยลบคำสบประมาทที่ต้องไปพึ่งต่างชาติได้ด้วย นั่นคือ เพชรสังฆาต แก้ริดสีดวงทวาร

หมอและเภสัชจ่ายยาเพชรสังฆาตแคปซูล ให้ผู้ป่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร โดยยกเลิกยา Daflon หรือยาฝรั่งแก้โรคริดสีดวงทวารทั้งหมด ชาวบ้านคนไหนคิดอยากกินยาฝรั่งได้แต่หวนรำลึกนึกถึงอย่างเดียว ไม่มีทางได้ยานี้จากมือหมอของ ๒ โรงพยาบาลนี้อีกต่อไป โดยเฉพาะโรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทำงานวิจัยเรื่องนี้มากับมือ จึงมั่นใจมาก ซึ่งโดยทั่วไปถ้ากินยาเพชรสังฆาตไปสัก ๕ วัน อาการริดสีดวงบรรเทาหายไปได้แต่คุณหมอกำชับว่า พฤติกรรมที่ทำให้ท้องผูกต้องปรับปรุงด้วย

ต้นเพชรสังฆาต เป็นไม้เถาเลื้อย ลำต้นรูปสี่เหสี่ยมเป็นครีบ ผิวเรียบ มีรอยคอดบริเวณข้อ ใบเดี่ยว ออกข้อละ 1 ใบบริเวณปลายเถา ตรงข้ามใบมีมือเกาะ รูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข่ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 4-10 ซม. ขอบใบหยักมนเนื้อใบค่อนข้างหนาดอกช่อ ออกตรงข้ามใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกด้านนอกสีเขียวแกมเหลือง โคนกลีบมีแถบสีแดงกลีบด้านในสีขาว แกมเขียว ผลเป็นผลสด รูปกลม เพชรสังฆาตปลูกง่ายขึ้นง่าย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cissus quadrangularis L. อยู่ในวงศ์ VITACEAE ชาวบ้านบางทีก็เรียกว่า ขั่นข้อ สันชะควด หรือ สามร้อยต่อ

ตำรายาไทย ใช้เถาสดกินแก้ริดสีดวงทวาร วันละ 1 ปล้อง จนครบ 3 วัน โดยหั่นบางๆ ใช้เนื้อมะขามเปียกหรือเนื้อกล้วยสุกหุ้ม แล้วกลืนเข้าไป อย่าได้เคี้ยวกินเด็ดขาดเพราะเถาเพชรสังฆาตสดๆ จะทำให้คันคอ ซึ่งคนโบราณเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จึงตักเตือนต่อๆกันมา การศึกษาในปัจจุบันพบว่า อาการคันคอเกิดจากเพชรสังฆาตมี Calcium oxalate มาก อาจทำให้แพ้และเกิดการอักเสบในทางเดินอาหารได้ คนโบราณจึงมีวิธีการรับประทานโดยไม่ให้เกิดอาการระคายเคืองหรือเกิดน้อยที่สุด

เพชรสังฆาตเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีศักยภาพสูง แม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยยังไม่มากนัก แต่ข้อมูลการใช้จริงในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์พบว่าผู้ที่ทุกข์ทรมานจากริดสีดวงทวารนั้นสามารถสัมผัสความสุขได้ จึงอยากเชิญชวนคนไทยที่กำลังเผชิญกับริดสีดวงทวาร ลองปรุงยาสมุนไพรไทยแก้ปัญหาท้องไส้ของเราเอง

แถมท้ายงานวิจัยให้เห็นศักยภาพของ เพชรสังฆาต ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งข่าวงานวิจัยมาว่าสารสกัดลำต้นเพชรสังฆาตด้วยเอทานอล สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแผลด้วยแอสไพริน เมื่อให้สารสกัดขนาด 250, 500 และ 750 มก./กก. ให้หนูกินนาน 7 วัน ลดการเกิดแผลได้ 40, 71.2 และ 72.6% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับ ranitidine ขนาด 30 มก./กก. ลดการเกิดแผล 71.9% ดังนั้น สารสกัดขนาด 500 มก./กก. เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับ Ranitidine และให้ผลไม่แตกต่างกับขนาด 750 มก./กก. จะลดการทำลายเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหาร เมื่อทดสอบความเป็นพิษโดยให้หนูขาวกิน ขนาด 0.5 - 5.0 ก./กก. ไม่พบพิษใดๆ

ยังมีโรงพยาบาลชุมชนอีกหลายแห่งที่ใช้สมุนไพร และยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่นำมาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ดี ซึ่งจะนำมาเล่าให้ฟังเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มความภูมิใจในภูมิปัญญาไทยจ๊ะ.
 
 โดย smith ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 พ.ย. 50 16:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 64,169 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 64,169 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย dearfast555
IP : 124.122.83.***
ต้องกินติดต่อกันกี่วันถึงจะหายอะครับ
แบบแคบซูลอะครับ ผมกินมา1อาทิดละกลัวไม่หาย
ลบ แจ้งลบ
โดย พิมพ์พญา
IP : 125.25.233.***

อยากรุ้ว่าถ้ายังไม่เป้นแต่เริ่มีอาการคัน ๆ แล้วก็เริ่มมีเนื้อยื่นๆ แต่ไม่เจ็บจะเริ่มกินยาได้ไหม แล้วกินนานเท่าไหร่ แล้วยามีผลข้างเคียงอะไรไหม ใครเป็นผุ้รู้ชวยตอยฃบที

ลบ แจ้งลบ
โดย jack
IP : 124.121.58.***
ยังไม่ได้อ่านเลยคับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ