มก.รับป.โทพัฒนาสังคมภาคพิเศษถึง12กย.

ลบ แก้ไข

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)

 

 

1. แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่าง พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่าง มิถุนายน-กันยายน

ภาคฤดูร้อน ระหว่าง เมษายน-พฤษภาคม

วันและเวลาเรียนปกติ นอกเวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 .

วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 .

วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 .

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ

เอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ .. หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ

2.2 เป็นผู้มีความตั้งใจและสามารถจัดหาเวลาให้กับการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

3. การสมัครเข้าศึกษา

3.1 การซื้อใบสมัคร

1) ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12กันยายน 2551) ชุดละ 200 บาท

ได้ที่สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างเวลา 09.00-16.30 . ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ เวลา 09.00- 14.00 . เว้นวันอาทิตย์

และวันนักขัตฤกษ์

2) ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551) ชุดละ

250 บาท โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ เกษตรศาสตร์ ในนาม นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ หรือส่งเป็นเช็คที่

ธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่าย นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ ส่งไปที่ : สาขาพัฒนาสังคม

ตู้ปณ.1060 ปณฝ. เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10903

วงเล็บมุมซองว่า “ซื้อใบสมัคร” และพร้อมกันนี้ต้องเขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านให้ชัดเจน

ลงบนกระดาษเปล่าขนาด 4x5 นิ้ว สอดมาในซองด้วย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ผนึกกระดาษนี้บนซองที่จะส่ง

ใบสมัครมาให้ท่านทางไปรษณีย์ และโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail address ที่สามารถติดต่อท่านได้มาพร้อม

ด้วย

3) การพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทางเวบไซต์ ซึ่งสาขาพัฒนาสังคมได้จัดทำแบบฟอร์ม

ใบสมัครสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการซื้อและสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยผ่านทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://www.grad.ku.ac.th , http://calendar.ku.ac.th

3.2 วิธีการสมัคร

1) การสมัครด้วยตนเอง (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

สมัครได้ที่สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00-16.30

. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 . เว้นวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ค่าสมัคร

สอบ คนละ 500 บาท

2) สมัครทางไปรษณีย์ (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์

คนละ 550 บาท  
โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 51 09:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,702 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,702 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่