ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับโควต้าป.ตรี เภสัชศาสตร์

ลบ แก้ไข

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับปริญญาตรี ระบบโควต้า

 

กําหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณหลักสูตรเภสัชศาสตรประกอบดวย   คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์สมัคร สํานักวิชาเภสัชศาสตร    สํานักวิชาเภสัชศาสตรหลักสูตรเภสัชศาสตรเปดรับสมัครนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนสะสม 4 ภาคการเรียน (GPAX) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป   โดยตองผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรไมน้อยกว 15 หนวยกิต รับจํานวน 30 คน

 

กําหนดการ วัน / เดือน /

รับสมัคร 16 กรกฎาคม 2551 – 8 กันยายน 2551

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 25 กันยายน 2551

สอบขอเขียน 5 ตุลาคม 2551

ประกาศผลการสอบขอเขียน 15 ตุลาคม 2551

สอบสัมภาษณ/ประกาศผลสอบสัมภาษณและยืนยันสิทธิ์ 22 ตุลาคม 2551

 

รายวิชาที่ใชในการทดสอบวัดความรูพื้นฐาน หลักสูตรเภสัชศาสตรมี 5 วิชา ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษ

2. เคมี

3. ชีววิทยา

4. ความสามารถในการสรุปความคิดวิเคราะหและตีความ

5. ทัศนคติตอวิชาชีพ

 

ผูสมัครสํานักวิชาเภสัชศาสตรหลักสูตรเภสัชศาสตรเมื่อสมัครในระบบ  คอมพิวเตอรเรียบรอยแล

ใหพิมพใบสมัครที่สมัคร     านระบบคอมพิวเตอรพรอมส  ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินคาสมัคร จํานวน 300 บาท

(ธนาณัติ สั่งจายในนาม วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) ไปยัง ายรับนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา222

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.ไทยบุรี .าศาลา .นครศรีธรรมราช 80161(โปรดวงเล็บมุมซองว ใบสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร)

 

ขอขอบคุณที่มา: http://masterorg.wu.ac.th/file/20080715-NQvIZ.pdf

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 

 โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 51 00:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,819 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,819 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย gift
IP : 118.173.6.***

บอกเว็บใบสมัครให้หน่อยได้ไมค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 118.174.10.***

เด็กนอกเขตพื้นที่สมัครได้ไหมค่ะ และก็ขอเว็บที่ใช้สมัคร

ขอรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย daejunguem
IP : 161.200.255.***
ลบ แจ้งลบ
โดย --
IP : 61.91.188.***

ง่า

 หน่วยกิตม่ายถึง

ลบ แจ้งลบ
โดย SMS News
IP : 125.24.116.***

ยังไงลองโทรสอบถามโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ได้เลยนะคะ ด้านล่างเป็นเบอร์ของมหาวิทยาลัย ลองสอบถามดูคะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนๆนะคะ 

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฝ่ายรับนักศึกษา) ::
:: อาคารไทยบุรี 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทร.0 7567 3109 - 0 7567 3112 โทรสาร 0 7567 3135 ::   

พี่ปุ๋มปิ๋ม  (กองบรรณาธิการข่าว EDUZONES)

ลบ แจ้งลบ
โดย พลภัค
IP : 202.91.19.***
เด็กที่จบม.6 แล้ว 1 ปี ก็สมัครไม่ได้ใช่มั้ยค่ะ ดร็อปเรียนไป 1 ปี
ลบ แจ้งลบ
โดย เบีย
IP : 117.47.168.***

ขอทราบรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ

ว่าใบสมัครโหลดยังไง เข้าเวปไหน

สมัครที่ไหน ที่ไหนเป็นศูนย์สอบบ้าง

 

ลบ แจ้งลบ
โดย นายภานุวัฒน์
IP : 202.91.19.***
แสดงรายละเอียดมากกว่านี้ได้เปล่าครับ เช่น สมัครที่เว็บไหนอะครับ จากเด็กตรังฮับผม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่องมาใหม่