คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Dome
 
 • ค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร : 20 สิงหาคม 2557 14 กันยายน2557
  ชม 187 ครั้ง
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และ โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  ชม 434 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 รวม 4,059 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50
  ชม 533 ครั้ง
 • โครงการ MRT พาน้องพิชิต GAT ปี 6 ลักษณะโครงการ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารวมกิจกรรม ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ติว GAT เชื่อมโยง โดย คุณครูลิลลี่ ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. ติว GAT
  ชม 426 ครั้ง
 • เปิดบ้าน SAKURA CAMP ครั้งที่ 8 สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น(TNI) คุณสมบัติผู้สมัคร : เฉพาะ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า กำหนดการรับสมัคร : 1 สิงหาคม 2557 - 26 กันยายน
  ชม 286 ครั้ง
 • ค่าย Business Freshy Camp ครั้งที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 กำหนดการรับสมัคร : 1 สิงหาคม 2557 - 3 กันยายน2557
  ชม 378 ครั้ง
 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชม 107 ครั้ง
 • ค่ายติว Enzyme Camp ครั้งที่ 4 จัดโดย Enzyme Academy ลักษณะค่าย : ค่าติวสอบ GAT/PAT มีค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และ
  ชม 174 ครั้ง
 • a-chieve ร่วมกับ เครือข่ายคนทำงานรุ่นใหม่ TYPN จัด โครงการ Talk ชิด กิจกรรมที่จะนำคนทำงานในอาชีพต่างๆ มา Talk กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา อย่าง ใกล้ชิด เพื่อทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจในอาชีพ
  ชม 144 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก
  ชม 183 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก
  ชม 246 ครั้ง
 • จากนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ คสช. ... ล่าสุด! กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการจัดทำ "สมุดบันทึกความดี" ของนักเรียนทุกระดับ พร้อมขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  ชม 125 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีผ่าน ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้
  ชม 214 ครั้ง
 • ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครถึง 19 กันยายน 2557
  ชม 123 ครั้ง
 • ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คุณสมบัติผู้สมัคร : รอติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้ กำหนดการรับสมัคร : รอติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้ วันจัดค่าย : 25-26
  ชม 479 ครั้ง
 • ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 8 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
  ชม 122 ครั้ง
 • Open House เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่
  ชม 130 ครั้ง
 • สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 12 งานนี้จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับคำว่า "หมอ" มากยิ่งขึ้น และ "หมอ" นั้นมีมากกว่าการรักษาคน กำหนดการรับสมัคร : 5-7
  ชม 144 ครั้ง
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจหรือกำลังศึกษาอยู่ในสายธุรกิจการบิน หรือ สายการท่องเที่ยว เข้าชมงาน IATA DAY by SSRUIC ในวันศุกร์ที่ 18
  ชม 77 ครั้ง
 • โครงการเติมเต็มความรู้ สู่รั้วเหลืองแดง ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จำนวน 1,000 คน กำหนดการรับสมัคร : 14-31
  ชม 245 ครั้ง
 • ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 11 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หรือ เทียบเท่า กำหนดการรับสมัคร :
  ชม 111 ครั้ง
 • สมาคมอธิการบดีแก่งประเทศไทย(สอท.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว คลิกที่นี่...
  ชม 104 ครั้ง
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด โครงการ "อักษราวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรม นิทรรศการและการจัดแสดงจากภาควิชาต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ชม 133 ครั้ง
 • ค่ายวิศวะ สุรนารี ครั้งที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  ชม 88 ครั้ง
 • ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร :
  ชม 77 ครั้ง
P'Dome
บล็อกเกอร์การศึกษา http://www.P-Dome.com
บรรณาธิการแอดมิชชัน http://www.eduzones.com/
#รับตรง #Admissions #ค่าย #กิจกรรม #ทุน #แนะน้อง เข้ามหาวิทยาลัย

10,468,580

ผู้ชม

1,363

เนื้อหา

385,951

แชร์

2,636

ผู้ติดตาม

Top Share