คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Dome
 
 • ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดึงผลคะแนน O-NET คลิกที่นี่ นักเรียนตรวจสอบผลคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่ สถิติคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556
  ชม 81,480 ครั้ง
 • น้องๆ ม.6 ที่อยากเรียนแพทย์ในต่างประเทศ! มาฟังด่วน!!! ก่อนถูกหลอก มาฟังข้อมูลจาก แพทยสภา 4 เม.ย.นี้ ลงทะเบียนฟรี! ที่ pokjim@gmail.com ไม่พลาด !! ทุกข่าวการศึกษา รับตรงทุกมหาวิทยาลัย ทุน
  ชม 4,019 ครั้ง
 • #ค่าย J'Chem Camp ครั้งที่ 1 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พี่โดม #แนะน้อง >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> ติดตาม
  ชม 3,235 ครั้ง
 • #กิจกรรม โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนักเรียนและโรงเรียนที่สนใจ
  ชม 3,713 ครั้ง
 • จุฬาฯ ม.เกษตร งดจัดงานวันลอยกระทง เพื่อไว้ทุกข์กับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช แถลงการณ์เรื่องการงดจัดงานลอยกระทง องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชม 3,227 ครั้ง
 • #รับตรง โควตาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ภาพโดย นายกันต์พิพัฒน์ ซื่อสัตย์ ชื่อภาพ “คณะประมง”) โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาต่อ คณะประมง
  ชม 6,291 ครั้ง
 • #รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัคร >> รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนในเขต 17
  ชม 9,328 ครั้ง
 • #ค่าย ติวสถาปัตย์ Major Cinetect คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวฟรี!!! อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระแบบเต็มร้อย และสันทนาการสุดมันส์ วันที่ 16 ,17
  ชม 3,767 ครั้ง
 • #รับตรง โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ >> ดาวน์โหลด
  ชม 17,832 ครั้ง
 • มาแล้ว!! สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ระดับเทียบเท่า ม.6 รายละเอียดการรับสมัคร พี่โดม #แนะน้อง >> การสมัครสอบ ONET ในระหว่าง วันที่ 1 - 15
  ชม 3,547 ครั้ง
 • ถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช รัฐบาลให้สถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา 3 วัน และขยายเวลาไว้ทุกข์ 30 วัน 25 ตุลาคม 2556 - รัฐบาลประกาศให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์ จากเดิม 15 วัน เป็น 30 วัน 24 ตุลาคม
  ชม 3,110 ครั้ง
 • "เรียนก่อนจบก่อนด้วย Pre-Degree" มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2556 พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree
  ชม 20,265 ครั้ง
 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว (ภาพจาก Facebook : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช) แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง
  ชม 2,177 ครั้ง
 • #รับตรง ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม >> รับสมัคร : 11-15 พฤศจิกายน 2556 >> คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
  ชม 36,311 ครั้ง
 • ประกาศแล้ว!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ #รับตรง 6 โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 1. โครงการเพชรตะวันออก 2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 3.
  ชม 17,515 ครั้ง
 • ประกาศแล้ว!!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2557 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนรัตนมงคล คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่ คณะบัญชี คลิกที่นี่
  ชม 2,473 ครั้ง
 • #กิจกรรม ขอติวแลกเบอร์โทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมติว ขอติวแลกเบอร์โทร วันที่ 9-10 พ.ย. และ 16-17 พ.ย.
  ชม 3,274 ครั้ง
 • มาแล้ว!!! รายละเอียดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัครและขั้นตอนการรับสมัคร พี่โดม #แนะน้อง
  ชม 18,639 ครั้ง
 • มาแล้ว!!! รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 (สอบ ก.พ. 2557) รูปแบบข้อสอบ ป.6 (คลิกที่ภาพ เพื่อดูแบบขยาย) ม.3 (คลิกที่ภาพ
  ชม 128,211 ครั้ง
 • มาแล้ว!!! รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (สอบ ก.พ. 2557) รูปแบบข้อสอบ (คลิกที่ภาพ เพื่อดูแบบขยาย) จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ
  ชม 16,543 ครั้ง
 • B.E. Thammasat Open House 2014 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (BE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน B.E. Thammasat Open House 2014
  ชม 3,175 ครั้ง
 • BBA Thammasat Open House for Admissions 2014 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ชม 3,052 ครั้ง
 • #ค่าย Biotech Camp ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พี่โดม #แนะน้อง >> ติดตาม รายละเอียดค่ายและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : Biotech
  ชม 1,849 ครั้ง
 • #ค่าย TBS Junior Camp 2014 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดค่ายและการรับสมัคร พี่โดม #แนะน้อง >> ดาวน์โหลด
  ชม 6,429 ครั้ง
 • รับตรง-โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการที่เปิดรับสมัคร - ระบบโควตา ประเภทเรียนดี คณะที่เปิดรับสมัคร - คณะเกษตรและชีวภาพ -
  ชม 145,241 ครั้ง
P'Dome
บล็อกเกอร์การศึกษา http://www.P-Dome.com
บรรณาธิการแอดมิชชัน http://www.eduzones.com/
#รับตรง #Admissions #ค่าย #กิจกรรม #ทุน #แนะน้อง เข้ามหาวิทยาลัย

10,143,935

ผู้ชม

1,061

เนื้อหา

378,256

แชร์

2,610

ผู้ติดตาม

Top Share