รมต.ศึกษาธิการ ชี้ปี 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.4 แสนคน ล้นตลาด!! แนะครูภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ยังขาดแคลน

ลบ แก้ไข

   รมต.ศึกษาธิการ ชี้ ปี 2560   
   มีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   
   ไม่น้อยกว่า 2.4 แสนคน ล้นตลาด!!   
   แนะครูภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ยังขาดแคลน   รมต.ศธ.ชี้ ปี 2560 มีผู้


         โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมสัมมนา "การจัดทำแผนการผลิตกำลังคน สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556         รมต.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการมารับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมสัมมนา เพื่อนำไปวางแผนการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ จากการที่ได้รับฟังพบว่าตัวเลขนักศึกษาที่เข้าเรียนทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังนี้

         ปีการศึกษา 2552 จำนวน 37,890 คน

         ปีการศึกษา 2553 จำนวน 52,515 คน

         ปีการศึกษา 2554 จำนวน 66,128 คน

         ปีการศึกษา 2555 จำนวน 57,294 คน


         ซึ่งทำให้มองเห็นอนาคตว่า ในปี 2560 จะมีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2.4 แสนคน จึงต้องการให้พิจารณาถึงความต้องการของครูที่มีอยู่กับกำลังการผลิตว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพราะหากเราผลิตครูผู้สอนออกมาจำนวนมากเกินไป ก็จะมีผลเสียที่ทำให้บัณฑิตทำงานไม่ตรงตามสาขาที่เรียนหรือหางานทำยาก

         นอกจากนี้ ต้องการให้หน่วยงานที่ผลิตครูได้พิจารณาถึงการผลิตครูในสาขาต่างๆ เพราะบางสาขาก็ผลิตออกมาจำนวนมากเกินไป เช่น สังคมศาสตร์ ในขณะที่บางสาขาวิชาก็ยังคงขาดแคลนจำนวนมาก เช่น ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์บางสาขา เป็นต้น จึงควรมาช่วยกันจัดระบบการผลิตครู รวมทั้งให้สถาบันการผลิตครูใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด          สิ่งที่ได้ฝากให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยคือ "โครงการผลิตครูมืออาชีพ" เพื่อต้องการทราบว่าขณะนี้มีการจัดระบบ แรงจูงใจ หรือเงื่อนไขต่างๆ เหมาะสมหรือไม่เพียงใด เช่น หลักเกณฑ์ปีที่ผ่านมาได้กำหนดการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยวิธีการจับฉลาก เนื่องจากมีนิสิตนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพจำนวน 2,323 คน จาก 89 สถาบัน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สมัคร 2,323 คน ให้เหลือ 829 คน ตามอัตราว่างที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้สำหรับบรรจุ จำนวน 750 อัตรา และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดสรรให้สำหรับบรรจุอีก 79 อัตรา ในขณะที่บางคนก็มีความคิดเห็นว่าควรใช้วิธีการสอบแข่งขันแทนการจับฉลาก

          ดังนั้น จึงขอให้ประมวลความคิดเห็นจากที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อ ศธ.จะรับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ และเป็นแนวทางการวางแผนโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป   พี่โดม #แนะน้อง   

          >> อ่านข่าวแล้ว!!! น้องๆที่อยากเรียนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ก็อย่าเพิ่งถอดใจ ยกธงขาวยอมแพ้ อย่างน้อยก็ยังมีสาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน อื่นๆ) และ สาขาวิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา) ซึ่งเป็นสาขาที่ยังขาดแคลนให้น้องๆเลือกเรียนนะจ้ะ

.........................................................................................................................

เตรียมพบกับ มหกรรมการจัดอันดับ Admissions ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Eduzones Expo 2013 
Final Decision ตัดสินใจครั้งสุดท้าย เลือกคณะอย่างไร ไม่ให้พลาด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
  http://expo.eduzones.com/2013/

 
มาแล้ว!! จำนวนการรับนักศ
 
มาแล้ว!! จำนวนการรับนักศ
 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 56 18:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,201 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,201 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่