การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปี 2556

ลบ แก้ไข

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

TU-GET(Thammasat University General English Test)

ประจำปี 2556

 


 


   ใครบ้างต้องสมัครสอบ TU-GET ?   

           
 
           >> ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ ภาคภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น 

 

               - โครงการ The Combined Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program) คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)


               - โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (B.J.M)

               - โครงการ Bachelor of Economics (International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)

               - โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English Communication Program) คณะศิลปศาสตร์


               - โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (British and American Studies Program) คณะศิลปศาสตร์

 

               - โครงการอินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์


               - โครงการจีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

               - โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์


           >> สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

           >> สำหรับผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง


 

           
   กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ   


           >>  การทดสอบสอบ ประจำปี 2556 มีทั้งหมด 12 ช่วงสอบ จัดการทดสอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

 

 


   วิธีการสมัครสอบ   

           >> สมัครสอบออนไลน์
 

           >> การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป (ใช้รหัสบัตรประชาชนในการสมัคร)

           1. สมัครสอบ online ที่ : 
 http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx 

           2. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM) 

           3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ 
(สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
  
           4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ 
(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

           5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ           >> สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (ใช้รหัสบัตรนักศึกษาในการสมัคร)

 

           1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ  โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ เดือน พฤษภาคม หรือ เดือน ตุลาคม

           2. ให้สมัครสอบ Online ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx 
          
           3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM)

           4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ
ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

           5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

 

           6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

           7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้งอสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ 

           
หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ 


   ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่   


           >> สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
                วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. 
                วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
                โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
                โทรสาร 0-2623-5138
                Email :  tugetlitu@gmail.com
   พี่โดม #แนะน้อง   

           >> น้องๆ ม.4 และ ม.5 ก็สามารถสมัครได้

           >> เมื่อโอนเงินและสมัครแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

           >> Website : การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)
 


ด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 มิ.ย. 56 13:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,246 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,246 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่