#รับตรง โครงการเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557

ลบ แก้ไข

#รับตรง โครงการเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557

 

   อัพเดท!!! ประกาศผลแล้ว!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 

#รับตรง โครงการเรียนดี ม         >> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  #รับตรง โครงการเรียนดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

         >> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ #รับตรง โครงการเรียนดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ #รับตรง โครงการเรียนดี ม

......................................


   อัพเดท!!! ประกาศแล้ว!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   
 

#รับตรง โครงการเรียนดี ม         >> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ #รับตรง โครงการเรียนดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

......................................#รับตรง โครงการเรียนดี ม
 

   กำนดการรับสมัคร   
 

#รับตรง โครงการเรียนดี ม


   สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม   


#รับตรง โครงการเรียนดี ม


   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    


#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม


   คณะวิทยาศาสตร์   


#รับตรง โครงการเรียนดี ม


   คณะวิศวกรรมศาสตร์   


#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม


   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   


#รับตรง โครงการเรียนดี ม


   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   


#รับตรง โครงการเรียนดี ม


   โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    


#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม
 

   พี่โดม #แนะน้อง   

         >> น้องๆสนใจสาขาไหน ถ้าคุณสมบัติครบตามที่ระเบียบการกำหนด ก็สมัครได้เลย โดยช่องทางที่เปิดรับสมัคร คือ การรับสมัครออนไลน์ เท่านั้น

         >> ผู้สมัคร สามารถสมัครได้ 1 สาขา เท่านั้น


         >> โดยในเบื้องต้น ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 29 สิงหาคม 2556 ยังไม่ต้องชำระค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

              - เฉพาะ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น ที่ต้องชำระเงินค่าสมัคร 
              - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556
              - การชำระเงินค่าสมัคร สำหรับผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 29 สิงหาคม 2556 - 4 กันยายน 2556 


         >> ในขั้นตอนของการดำเนินการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ด้วย 

               ระบบรับสมัครจะให้ผู้สมัครอัพโหลดหลักฐานการสมัคร (ถ้ามี) ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาเรียกสอบ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนำหลักฐานทั้งหมดมาในวันสอบสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่อให้ตรวจหลักฐานอีกครั้ง
 

#รับตรง โครงการเรียนดี ม


          อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้สมัครทำการสมัครออนไลน์แล้ว แต่ไม่อัพโหลดหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร พี่โดมได้สอบถามไปยัง ส่วนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการเปิดเผยว่า "หากผู้สมัครไม่สะดวกในการอัพโหลดหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร การสมัครก็ยังคงสมบูรณ์ และหากภายหลัง ผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ก็ให้นำหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมายื่นในวันสอบ"


         >> หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครมาที่มหาวิทยาลัย

         >> ข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 

         >> เข้าสู่ระบบ การรับสมัคร คลิกที่นี่

         >> เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

         >> Website : ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 


#รับตรง โครงการรับนักศึก  
 
#รับตรง โครงการรับนักศึก      #รับตรง โครงการรับนักศึก


กำหนดการ #รับตรง แพทยศาส
 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 มิ.ย. 56 18:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 36,428 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 36,428 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่