#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ลบ แก้ไข

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557


กำหนดการ #รับตรง มหาวิทย  

        มาแล้วจ้า!!! พี่โดม มาพร้อมกับข้อมูล #รับตรง ที่น้องๆทั่วประเทศรอคอย นั่นคือ #รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

       ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเต็ม!!! รับนักศึกษาผ่านโครงการรับตรงต่างๆ ถึง 11 โครงการ ดังต่อไปนี้
 

กำหนดการ #รับตรง มหาวิทย
 

        ในส่วนของกำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครในช่วง 11 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2556 (ยกเว้น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ของคณะแพทยศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 29 ส.ค. 2556 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)

       
 โดยใน 11 โครงการที่เปิดรับสมัคร น้องๆสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

       สำหรับน้องที่ต้องการเข้าศึกษาใน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะมีการรับสมัครผ่านโครงการอื่นๆ เช่น โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง เป็นต้น


  คลิปแนะนำการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557   
 


 


  อัพเดทล่าสุด!!! มาแล้ว!!! ระเบียบการรับสมัคร  
 

             >> โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             >> โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             >> โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง คลิกที่นี่

             >> โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 
คลิกที่นี่ 

             >> โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)  คลิกที่นี่ 

             >> โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) คลิกที่นี่ 

             >> โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

 

  พี่โดม #แนะน้อง  
 

             >> Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์  คลิกที่นี่

              >> Website : การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
 

............................................................................


   เจาะลึก!!! โครงการรับตรง  
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ


   กำหนดการคัดเลือก   
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
 


   จำนวนที่รับเข้าศึกษา  

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
 

   คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก  

คณะนิติศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ


#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะรัฐศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะสังคมสงเคราะศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะสหเวชศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะพยาบาลศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ


  พี่โดม #แนะน้อง  
 

             >> ข่าวดี!!! มี 8 คณะ ที่ รับเด็กซิ่ล ได้แก่ 

                   (1) คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี

                   (2) คณะเศรษฐศาสตร์

                   (3) คณะสังคมสงเคราะศาสตร์

                   (4) คณะศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย)

                   (5) คณะศิลปกรรมศาสตร์

                   (6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

                   (7) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   (8) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)


              >> 
ข่าวดีสุดๆ!!! คือ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมรับตรงครั้งแรก 4 สาขา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย

 

  สถิติยอดผู้สมัคร 2 ปีล่าสุด  
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

............................................................................
 

 
 

#ค่าย ติวสถาปัตย์ Major
 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ส.ค. 56 14:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 125,586 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 125,586 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่