ต้องสอบอะไรบ้าง? หากจะเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบรับตรง

ลบ แก้ไข

น้องๆ คงได้ทำความรู้จักกับ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย จากบทความ #แนะน้อง เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย  

น้องที่ยังไม่ได้อ่าน พี่โดม #แนะน้อง อ่านที่ 
http://blog.eduzones.com/socialdome/94055  

ในบทความนี้ พี่โดมจะ #แนะน้อง เรื่องการสอบในระบบ #รับตรง เพื่อให้น้องๆทราบว่า ต้องสมัครสอบวิชาอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง กับ ติดตามอ่านได้เลย ^^
ต้องสอบอะไรบ้าง?

หากจะเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบรับตรง

 

ระบบ #รับตรง ของการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  มีอยู่ 2 ระบบ คือ
1. รับตรงระบบรับตรง/โควตา ที่ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน
2. ระบบรับตรงผ่าน Clearing House


น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษา โดยระบบ #รับตรง ต้องสมัครสอบอะไรบ้าง?

1. GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2556  

ที่จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยเลือกสอบรายวิชาที่หลักสูตร/สาขา/คณะ ระบุไว้ในระเบียบการ #รับตรง


สมัคร กรกฎาคม 2555 
สอบ ตุลาคม  2555


โครงการ #รับตรง ที่ใช้คะแนน  GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2556 เช่น

- โควต้า 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์
- โควต้า 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 
- โควต้า 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 
- #รับตรง ทั่วประเทศ,17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง
#รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- #รับตรง ทั่วประเทศ,12 จังหวัด ม.บูรพา 


2. วิชาสามัญ  

ที่จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  โดยเลือกสอบรายวิชาที่หลักสูตร/สาขา/คณะ ระบุไว้ในระเบียบการรับตรง 


สมัคร 7 วิชาสามัญ  ตุลาคม 2555 
สอบ 7 วิชาสามัญ  มกราคม  2556


โครงการ #รับตรง ที่ใช้คะแนน วิชาสามัญ เช่น
- กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์(กสพท.) 
โควต้า 28 จังหวัด ม.ศิลปากร บางคณะ เช่น อักษรศาสตร์
#รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- โควต้ามหิดล3. ข้อสอบที่จัดสอบเองของมหาวิทยาลัย 
การสมัครสอบ มักจะพร้อมกับการสมัครรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย


โครงการ #รับตรง ที่ใช้คะแนน  ข้อสอบที่จัดสอบเองของมหาวิทยาลัย เช่น

 - ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- ม.ขอนแก่น
- ม.เชียงใหม่
- #รับตรง นิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

- #รับตรง คณะเภสัชฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
#รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 


4. วิชาเฉพาะ เช่น 
- SMART-I #รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์
- ความถนัดทางการแพทย์ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์(กสพท.) 
- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-Science #รับตรง แบบปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์บางสาขา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จบไปแล้วจ้า บทวิเคราะห์ ต้องสอบอะไรบ้าง? 
หากจะเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบรับตรง

น้องๆสามารถติดตาม บทความอ่านเข้าใจง่ายๆแบบนี้ กับพี่โดม ได้เรื่อยๆที่ 
http://blog.eduzones.com/socialdome/
Direct-Admission
 
ข้อมูล #รับตรง #Admission 
แนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย 
#แนะน้อง #ค่าย #ทุน

 


 

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 มิ.ย. 55 03:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 35,621 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 35,621 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่