มาแล้ว! รายละเอียด #รับตรง โควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556

ลบ แก้ไข

มาแล้ว! รายละเอียด #รับตรง โควตารับตรงทั่วประเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
4. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)


คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์


ดูสาขาและจำนวนที่รับ Click เลย! ที่ เผย! จำนวนการรับนักศึกษา #รับตรง ทุกโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556


เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

มาอีก! #รับตรง ม.มหาสารค


ดูรายละเอียด เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แยกตามคณะ/วิทยาลัย /สาขาวิชา Click เลย! ที่ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก #รับตรง โควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556


การรับสมัคร

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนการรับสมัคร

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556
 

ด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ก.ค. 55 12:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,661 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,661 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่