ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556

ลบ แก้ไข

   อัพเดท!! ณ วันที่ 2 เม.ย. 2556   
   ขณะนี้ข้อมูลในส่วนนี้ จะไม่สอดคล้องกับ   
  หนังสือระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2556  
   ขอให้น้องๆยึดข้อมูลตามหนังสือระเบียบการ
แอดมิชชัน   
   ประจำปีการศึกษา 2556   


.............................................................................................   ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษา   
  ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)   
   ประจำปีการศึกษา 2556   ระเบียบการ #Admissions ป

ระเบียบการ #Admissions ป

ระเบียบการ #Admissions ป


   ดาวน์โหลดที่   

          >> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระเบียบการ Admissions ปี

          >> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          >> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          >> มหาวิทยาลัยทักษิณ

          >> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          >> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          >> มหาวิทยาลัยนครพนม

          >> มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          >> มหาวิทยาลัยนเรศวร

          >> มหาวิทยาลัยบูรพา

          >> มหาวิทยาลัยพะเยา

           >> มหาวิทยาลัยมหิดล
      
          >> 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          >> มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          >> มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          >> มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          >> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          >> มหาวิทยาลัยศิลปากร

          >> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          >> 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


          >> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระเบียบการ Admissions ปี

          >> มหาวิทยาลัยมหารสารคาม

          >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          >> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


   ข้อมูลเพิ่มเติมที่   

         >> ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556

 


ระเบียบการ Admissions ปี


 

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ค. 55 19:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 72,745 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 72,745 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Papoon Chuchup
IP : 124.122.227.***
จำนวนที่รับ - คือไม่รับหรอคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Supakit Janngam
IP : 182.53.91.***
IT มน Pat 2 กี่เปอร์เซ็นแน่คับที่โหลดไป 30 ระเบียบการ 20 อะครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่