สุรินทร์

ลบ แก้ไข

 

สุรินทร์     สถานที่ท่องเที่ยว

สุรินทร์

 อำเภอเมือง
 หลักเมืองสุรินทร์
 อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ
 หลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจี)
   
 ห้วยเสนง
 วนอุทยานพนมสวาย
 ปราสาทเมืองที
 
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
 พระพุทธสุรินทร์มงคล 
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
 ปราสาทเมืองที 
ท่องเที่ยว
 หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม
 หมู่บ้านจักสานบุทม
 
   
 อำเภอปราสาท
 ปราสาทบ้านไพล
 ปราสาทหินบ้านพลวง
 
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
 ปราสาทหินบ้านพลวง 
ท่องเที่ยว

 
 อำเภอศรีขรภูมิ
 ปราสาทศรีขรภูมิ
 ปราสาทบ้านช่างปี่
 
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
 ปราสาทศรีขรภูมิ 
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
 ปราสาทบ้านช่างปี่ 
ท่องเที่ยว
 
   
 อำเภอลำดวน
 ปราสาทตะเปียงเตีย
 เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
 
   
 อำเภอสังขะ
 ปราสาทภูมิโปน
 ปราสาทยายเหงา
 
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
 prasat_phumpon.jpg (6370 bytes) 
ท่องเที่ยว
  
   
  อำเภอจอมพระ
 ปราสาทจอมพระ
  
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
 prasat_jompra.jpg (6248 bytes) 
ท่องเที่ยว
 อำเภอท่าตูม
 หมู่บ้านช้าง
 ศูนย์คชศึกษา
 
   
 อำเภอกาบเชิง
 ตลาดการค้าช่องจอม
  
   
 กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
 หมู่บ้านทอผ้าไหม
 หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
 
   
 กิ่งอำเภอพนมดงรัก
 ปราสาทตาเมือนโต๊ด
ปราสาทตาเมืองธม
 
 

ประวัติและอาณาเขต, สุรินทร์

 

สุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน ที่แน่นอน ว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอด จนคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆ กันมาโดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมมีอำนาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจน กลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่ หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้ง เมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มี น้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ต่อมา หลวงสิรินทรภักดีได้กระทำความดีความ ชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น "เมืองประทายสมันต์" และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทรภักดี เป็นพระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง

ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ "เมืองประทายสมันต์" เป็น "เมืองสุรินทร์" ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง

action.gif (910 bytes) การปกครอง

สุรินทร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 457 กม. และโดยทางรถไฟประมาณ 420 กม.mushroom.jpg (2909 bytes) มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 8,124.056 ตร.กม. ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอศรีขรภูมิ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน อำเภอบัวเชด อำเภอสำโรงทาบ

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์

action.gif (910 bytes) ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอลำดวน ระยะทาง 25 กม.
อำเภอจอมพระ ระยะทาง 26 กม.
อำเภอปราสาท ระยะทาง 28 กม.
อำเภอศีขรภูมิ ระยะทาง 34 กม.
อำเภอสังขะ ระยะทาง 49 กม.
อำเภอสนม ระยะทาง 50 กม.
อำเภอท่าตูม ระยะทาง 52 กม.
อำเภอกาบเชิง ระยะทาง 52 กม.
อำเภอสำโรงทาบ ระยะทาง 54 กม.
อำเภอรัตนบุรี ระยะทาง 70 กม.
อำเภอบัวเชด ระยะทาง 70 กม.
อำเภอชุมพลบุรี ระยะทาง 94 กม.

 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/Northeast/surin/data/area.htm
 loading...


โดย ปากดี ขี้เหงา เอาแต่ใจ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ย. 52 16:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,754 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,754 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement