ยกเลิกการสอบตำรวจ (นายสิบ)

ลบ แก้ไข

 ด่วนครับน้องๆๆที่มีความตั้งใจเตรียมตัว
อ่านทบทวน ติวเจาะเข้มกันมาโดยตลอดกับข้อมูล
ที่ถูกต้องขณะนี้ได้มีการยกเลิกการสอบตำรวจ (นายสิบ) 
ให้เป็นโมฆะทั่วประเทศแล้วนะครับ 

ขอให้กลับเข้าห้องเรียนด่วน เข้าติวเข้มฐานวิชาการแนวทางใหม่
รอประกาศสอบครั้งต่อไปได้แล้วครับ เริ่มทันที

ด่วนครับปรับแนวทางการออกสอบใหม่ ไม่เหมือนเดิมหนีพวกโกง ยากกว่าแน้วข้อสอบเดิมครับ มาติวเข้มเตรียมพร้อมชุดวิชาการใหม่ เพื่อรอประกาศสอบ ด่วนได้เลยครับ

เริ่มติววันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 ซอยลาดพร้าว 101/3 อาคารจีเนียส เวลา 10.00-17.00 นาฬิกา จนถึงสอบ สำรองที่นั่งเมนูจองคอร์สติวด่วน

หรือน้องๆ ท่านใดยังไม่พบทางที่ถูกต้องตามหลักการวิชาการ สำรองเรียนด่วนครับ
เตรียมจนถึงประกาศสอบอีกครั้ง

นักศึกษาเก่า 1,500 บาท นักศึกษาใหม่ 2,500 บาท 

ติวแนวใหม่ ฉีกแนวหนีกลโกง ด้วยฐานข้อมูลวิชาการที่ชัดเจน

www.jusprofiletutor.com

สำรองที่นั่งด่วนที่ 0-8078-4801-9,0-8398-0701-0 มัดจำ 500 บาท 

และกำหนดติวสัญจรฐานวิชาการ ข้อสอบแนวใหม่ ที่โคราช ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ เร็วๆๆนี้
จองด่วนติววันเสาร์ อาทิตย์ครับ อัตราคอร์ส 1,950 บาทครับ