เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo SpiritTua
SpiritTua
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 45 เรื่อง
  • ผู้ชม : 638,549 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 7 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรับตรง โควต้าเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ รับ ม.6 ปวช และ โอลิมปิกวิชาการ มาดูเร็ว!!!

ลบ แก้ไข

\r\n

\r\n ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ \r\n

\r\n

\r\nสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ \r\n

\r\n

\r\nเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควต้าเรียนดี และโควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n 
ปีการศึกษา 2551 \r\n

\r\n.................................................... \r\n

\r\n
\r\n

\r\nด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัคร \r\n

\r\nนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี
4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน \r\n

\r\nโครงการโควต้าเรียนดี และ โควต้าโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2551 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\nสำหรับโควต้าเรียนดี จากวุฒิ ม.6 และ โควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n1. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ \r\n

\r\n2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ \r\n

\r\n\r\n

\r\n6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n7. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม \r\n

\r\n
\r\n

\r\n8. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n9. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย \r\n

\r\n
\r\n

\r\n สำหรับโควต้าเรียนดี จากวุฒิ ปวช. \r\n

\r\n\r\n

\r\n1. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม \r\n

\r\n
\r\n

\r\n2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n3. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n5. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย \r\n

\r\n
\r\n

\r\n6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\nพื้นที่การให้โควต้าเรียนดี \r\n

\r\n
\r\n

\r\nโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ของรัฐบาล ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก \r\n

\r\n
\r\n

\r\nคุณสมบัติผู้สมัครโควต้าเรียนดี \r\n

\r\n
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่การให้โควต้า
\r\n

\r\nเรียนดีและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 \r\n

\r\n
\r\n

\r\nเทอมต้นไม่ต่ำกว่า 2.75 \r\n

\r\n
2. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาตั้งแต่ชั้นปี
\r\n

\r\nที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3 เทอมต้น ไม่ต่ำกว่า 3.00 \r\n

\r\n
\r\n

\r\nดูรายละเอียดข้างล่าง ตาม Link วุฒิของ ปวช สาขาต่างๆ กับ สาขาที่จะสมัคร ในรายละเอียดอีกทีว่า \r\n

\r\n

\r\nคุณสมบัติสาขาที่จะสมัคร ว่าต้องการวุฒิ ปวช จากสาขาใด \r\n

\r\n

\r\nสำหรับโควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n\r\n

\r\nคุณสมบัติผู้สมัคร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n1. เป็นผู้กำลังศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n2. ผ่านการอบรมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง \r\n

\r\n
\r\n

\r\nพื้นที่ของโควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n

\r\nทั่วประเทศ \r\n

\r\n

\r\n รายละเอียด ทั้ง 3 โควต้า ดูได้ ที่ http://www.sci.kmitnb.ac.th \r\n

\r\n

\r\nโควต้าเรียนดี ม.6 รายละเอียด >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/noticeM51.pdf \r\n

\r\n

\r\n                             ใบสมัคร >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/applyM51.pdf \r\n

\r\n

\r\nโควต้าเรียนดี ปวช. รายละเอียด >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/noticeC51.pdf \r\n

\r\n

\r\n                                ใบสมัคร >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/applyC51.pdf \r\n

\r\n

\r\nโควต้าโอลิมปิกวิชาการ รายละเอียด >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/noticeO51.pdf \r\n

\r\n

\r\n                                       ใบสมัคร >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/applyO51.pdf \r\n

\r\n

\r\nและ ต้องติดตามจากฝ่ายแนะแนว ของ โรงเรียนด้วยว่า โรงเรียนของท่าน ได้รับโควต้า ส่วนนี้ ด้วยหรือไม่ ครับ\r\n

\r\n
\r\n
 โดย SpiritTua ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ธ.ค. 50 13:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 93,805 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 93,805 ครั้ง ตอบ 9 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นิพนธ์
IP : 182.232.96.***

ตอนนี้เรียน ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อยากจะเข้าคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จะมีสิทธิ์ขอโควต้าไหมคับเนี่ย

ใครรู้ช่วยบอกทีนะคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย นิพนธ์
IP : 182.232.96.***

ตอนนี้เรียน ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อยากจะเข้าคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จะมีสิทธิ์ขอโควต้าไหมคับเนี่ย

ใครรู้ช่วยบอกทีนะคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย Tong
IP : 124.120.211.***

เรียนอยุ่ พณิชยการบางนาอ่ะค่ะ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยุ่ปวช. 3  เกรด 3.00 up

 เรียนไหนดีคะ

 คัยรู้ชวยทีเทอะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ผมไม่ทันโคต้าที่ วิลัยอาครับ
IP : 125.25.153.***

พี่ ครับผมเรียน ปวช ปีที3  อิเล็ก อยาก เรียน   ในสาขาวิศวะคอม  ใน พระนคร เหนืออาครับ  ไม่รู้ ว่าค่า เทอม เทาไร อาครับ   เเละมีค่าใช้  จ่าย อาไร มัง งับ

 ส่วน เรื่อง เกรด  ก็ 3.5 up  อาครับ   พอ ดี ผมไม่ทัน โคต้าทีวิทยาลัยได้ครับ อาครับ   คือว่าผม เดิน เรื่อง  ไม่ทัน   ครับ  

โคต้าเลยหมด ก่อน   เเต่ ผม เเละ เพือนๆๆ ยัง อยาก  เรียน  อยูครับ  จะ ทำไงดี  บอกที

ลบ แจ้งลบ
โดย เอก
IP : 202.149.25.***

พี่คับช่วยบอกทีคับผม คือว่าผมอยู่พิษณุโลกอ่ะคับ เรียนปวช.คอมฯธุรกิจปี3 แล้วตอนนี้ อยากจะต่อวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อ่ะคับ จะเข้าได้รึเปล่า เค้าจะรับมั้ยอ่ะคับ ถ้ารับเค้าพอจะมีโควต้าให้มั้ยคับเพราะผมจะย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วอ่ะ ต้องไปต่อที่นั่น แต่ตอนนี้ร้อนใจมากเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย หนุ่ม
IP : 125.26.166.***

วิดวะโยธา ลาดกระบังสอบเข้ายากมั้ยคับ ผมอยากเรียนบ้างจัง ส่งข่าวมาบอกหน่อยนะคับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.พิริยา สมศรี
IP : 61.7.178.***

ไม่ได้ผ่านการเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 มีสามารถเข้าเรียนได้ไหมค่ะ อยากเข้าเรียนมากค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย กัสจัง
IP : 118.174.127.***

อยากเข้าเรียนที่ลาดกระบัง แต่ไม่ได้อยากเข้า วิศวะ พี่ให้คำปรึกษาได้...ป่าวอ่ะค่ะ ถ้าได้ก็ขอเมลล์ไว้คุยหน่อยนะจ๊ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย nack123
IP : 117.47.94.***

สุโขทัยสมัครได้ป่ะค่ะอยากเข้ามากๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์