โชว์ศักยภาพด้านไอซีที SPU

โชว์ศักยภาพด้านไอซีที SP

            มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงศักยภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) พร้อมสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์(OOE) เนื่องในโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี อ.จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ ณ บอร์ด รูม อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปุม บางเขน

โดย SripatumPR
วันที่ 5 สิงหาคม 2557
พิมพ์หน้านี้