"เที่ยว เขียน ไทย" ประกวดนวนิยายขนาดสั้นในปีท่องเที่ยววิถีไทย

ลบ แก้ไข

โอกาสของนักเขียนหน้าใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม!

เที่ยว เขียน ไทย ประกวดน

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๖๒ 
นิตยสารสกุลไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนวนิยายขนาดสั้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย ในโครงการ “เที่ยว เขียน ไทย” ชิงรางวัล ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเฟ้นหานักเขียนหน้าใหม่ที่จะสร้างสรรค์งานเขียนนวนิยายขนาดสั้น
๒.เพื่อสร้างผลงานวรรณกรรมที่มีฉากในประเทศไทย และเป็นการช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยผ่านงานวรรณกรรม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑.เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย เนื้อหาของผลงานสามารถเขียนได้ทุกแนว อาทิ อิงประวัติศาสตร์ ดราม่า โรแมนติค สืบสวนสอบสวน เหนือธรรมชาติ ฯลฯ โดยใช้ฉากการดำเนินเรื่องในประเทศไทย เพื่อให้เกิดค่านิยมในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศไทย
๒. เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
๓. เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยพิมพ์โฆษณาเผยแพร่มาก่อน รวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือทำมือ
๔. ต้นฉบับผลงานเป็นภาษาไทย พิมพ์ลงในกระดาษเอ ๔ หน้าเดียว ตัวอักษรคอร์เดีย ยูพีซี ขนาด ๑๖ พอยท์ ช่องว่างระหว่างบรรทัด ๑๖ พอยท์ ความยาวของเรื่องไม่เกิน ๑๕-๑๘ ตอน ตอนละไม่เกิน ๘ หน้า (ความยาวทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ หน้า) จัดทำเป็นสำเนาจำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่นไฟล์ต้นฉบับ
๕. ระหว่างที่ส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงประกาศผล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่ส่งผลงานเดียวกันนี้ไปประกวดหรือพิมพ์เผยแพร่ในที่ใด
๖. ผู้สร้างสรรค์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงานเข้าประกวด
๗.คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับผลงานคืน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
๑.เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระไม่ขัดต่อศีลธรรม
๒.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีฉากส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในสัดส่วนที่เหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาและโครงเรื่องหลัก
๓. มีสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม
๔. มีอรรถรสทางบันเทิงคดีและมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์
๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ
๖. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล หากพบว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกระทำผิดหลักเกณฑ์ด้วยวิธีใดก็ตาม

ระยะเวลาดำเนินการ
รับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศผลตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

การมอบรางวัล (จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบต่อไป)

รางวัล
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ๒ ที่นั่ง ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และที่พัก
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ ๒ ที่นั่ง ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และที่พัก
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ๒ ที่นั่ง ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และที่พัก

การเผยแพร่ผลงาน
๑. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารสกุลไทย และผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด
๒. การจัดพิมพ์รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ ครั้งแรกเป็นสิทธิ์ของสำนักพิมพ์เพื่อนดี ซึ่งสำนักพิมพ์จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามระเบียบของสำนักพิมพ์

การส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานโดยจัดทำเป็นสำเนา จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่นไฟล์ต้นฉบับ ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง

กองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ 
๕๘ ซอยนภาศัพท์ (แยกที่ ๕) ถนนสุขุมวิท ๓๖
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
และเขียนข้อความว่า “นวนิยายส่งเข้าประกวด เที่ยว เขียน ไทย” ที่มุมซองด้านขวาล่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรมณา ศิริรัตน์ โทร.๐-๒๒๕๘-๕๘๖๑-๒ ต่อ ๓๐๓

ขอบคุณข้อมูลจาก สกุลไทยรายสัปดาห์

 loading...


โดย Nandie Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ต.ค. 58 12:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,016 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,016 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement