ประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท

ลบ แก้ไข

ประกวดผลงานนวัตกรรมด้านว


 

จัดประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หัวข้อ “Biomedical engineering innovations towards better healthcare" 

ทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (SATBME) เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและเพิ่มทักษะให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ในงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มากขึ้น จึงจัดการประกวดนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Biomedical engineering innovations towards better healthcare" มีจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด หากท่านใดมีความสนใจ สามารถเข้าร่วมสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 

คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมประกวดผลงาน 

1. ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเทียบเท่า (ปวช.) จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และกำลังศึกษาอยู่
เงินรางวัลระดับม.ปลายและเทียบเท่า
       รางวัลที่ ๑ : ๗,๕๐๐ บาท
       รางวัลที่ ๒ : ๕,๐๐๐ บาท
       รางวัลที่ ๓ : ๓,๕๐๐ บาท
    

2. ในระดับปริญญาตรี และเทียบเท่า (ปวส.) จะต้องเป็นนักศึกษาภายใต้วุฒิปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่
เงินรางวัลในระดับอุดมศึกษา
       รางวัลที่ ๑ : ๑๐,๐๐๐ บาท
       รางวัลที่ ๒ : ๗,๕๐๐ บาท
       รางวัลที่ ๓ : ๕,๐๐๐ บาท

โดยหัวข้อในการส่งผลงาน คือ สิ่งประดิษฐ์ที่สัมพันธ์กับหัวข้องาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน 

จะจัดแสดงผลงาน Biomedical  Engineering  Innovation 2017 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00– 16.00 น.  ณ  อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/BMEinnovation

ลงทะเบียน
คลิก

ใบสมัคร
คลิก


 

 loading...


โดย พี่ต้นรัก Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ต.ค. 59 16:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,717 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,717 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement