TARO to school 2013 ร.ร.หอพระ จ.เชียงใหม่

ลบ แก้ไข

TARO to school 2013 ร.ร.หอพระ จ.เชียงใหม่

วันที่  15  มกราคม  2557

บรรยายรอบบ่ายที่ หอพระ เชียงใหม่ น้องๆใส่ใจฟังทักษะดี หาความรู้เพิ่มเติม
จากที่มี อีกไม่กี่ปีอาเซียนจะเข้ามา เป็นโรงเรียนที่สืบทอดความเป็นไทย
รักษามรดกกันไว้เถิดหนา จงตั้งใจใฝ่รู้ฝึกภาษา มุ่งมั่นพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน

--------------------------------


TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.

ติดตามกิจกรรม TARO to school 2013 เต็มรูปแบบได้ที่
www.facebook.com/
TAROtoschoolclub
และ 
http://toschool.eduzones.com/
taro2013
 

 loading...


โดย TARO Toschool ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ม.ค. 57 18:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,890 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement