TARO to school 2013 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร

TARO to school 2013 ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร

วันที่  23  มกราคม  2557

มาถึงจังหวัดกำแพงเพขร โรงเรียนที่ 197 ที่บรรยาย น้องๆได้ความรู้ที่หลากหลาย
ทักษะมากมายที่มอบให้ วชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนน่าชื่นชมเรื่องนิสัย
นำทักษะความรู้ที่ได้ไป เพื่อปรับใช้กับการมาของอาเซียน

-----------------------------------------


TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.TARO to school 2013 ร.ร.


ติดตามกิจกรรม TARO to school 2013 เต็มรูปแบบได้ที่
www.facebook.com/
TAROtoschoolclub
และ 
http://toschool.eduzones.com/
taro2013
 

โดย TARO Toschool
วันที่ 23 มกราคม 2557
พิมพ์หน้านี้