นักการเมือง พันธุ์ใหม่ ต้องมี 3 Q

ลบ แก้ไข

          นักการเมืองพันธุ์ใหม่ ที่สังคมไทยต้องการ จะต้องมีทั้ง I.Q., E.Q. และ M.Q.

I.Q. (Intelligence Quotient) = มีพลังทางปัญญา

E.Q. (Emotional Quotient) = มีพลัง หรือ วุฒิสภาวะทางอารมณ์

M.Q.(Moral Quotient) = มีพลังทางศีลธรรม

 

นพ.ประเวศ วะสี (ราษฎรอาวุโส) (ที่มา : หนังสือ ๒ ปีกับรัฐมนตรี...อภิสิทธิ์)

                                                                                                   

 

 

 

สิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ และไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองระหว่างพรรค (Partisan politics) แต่ต้องการสื่อสาระที่มีความสำคัญบางอย่างต่อสังคมไทย ผมมีโอกาสเห็นการทำงานของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติในการยกร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายนี้ออกมาให้สำเร็จ ในการจัดตั้งสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ ในการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ

           รวมถึงการได้อ่านได้ฟังการอภิปราย การแสดงความเห็น ตลอดจนปฏิกิริยาต่อเรื่องต่างๆ ในเวทีการเมืองและเวทีสาธารณะต่างๆทำให้ผมสรุปว่า

         คุณอภิสิทธิ์ เป็นนักการเมืองพันธุ์ใหม่และเป็นพันธุ์ที่สังคมไทยต้องการ

          นักการเมืองพันธุ์ใหม่ที่สังคมไทยต้องการจะต้องมีทั้ง I.Q., E.Q. และ M.Q.

I.Q. (Intelligence Quotient) = มีพลังทางปัญญา

E.Q. (Emotional Quotient) = มีพลัง หรือ วุฒิสภาวะทางอารมณ์

M.Q.(Moral Quotient) = มีพลังทางศีลธรรม

 

         สังคมปัจจุบันมีความเชื่อมโยง และสลับซับซ้อนมาก คนที่จะทำงานการเมืองจะต้องมีปัญญาเข้าใจความซับซ้อนเหล่านี้ และต้องสามารถเรียนรู้ตลอดเวลาจึงจะทำงานได้ผล

         ผู้ใดจะมีปัญญาเท่าใดๆ แต่ถ้าขาดวุฒิสภาวะทางอารมณ์ เช่น ความอดกลั้น ขันติธรรม ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน

         ในปัจจุบันมีความเข้าใจถึงความสำคัญของ E.Q. กันมากขึ้นเรื่อยๆ คนที่ปราศจากศีลธรรม (M.Q.) ย่อมนำไปสู่ความล้มละลายทั้งส่วนตัวและส่วนรวมที่ตนเกี่ยวข้อง นักการเมืองพันธุ์ใหม่ที่สังคมไทยต้องการจึงควรจะมีทั้ง I.Q., E.Q. และ M.Q.

          การเมืองไทยได้เข้าสู่ยุคใหม่แล้ว โดยสาธารณะจะเข้ามาตรวจสอบนักการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ และสังคมมีเครื่องมือที่ทรงพลังคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อการปฏิรูปการเมือง อันบัญญัติองค์กรอิสระและกระบวนการอันเป็นเครื่องมือของประชาชนในการตรวจสอบนักการเมืองไว้

         นักการเมืองใด ที่ไม่มีความไวต่อสถานการณ์ใหม่จะประสบความล้มละลายในทางชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของความเป็นคน มนุษย์เป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้จากการเรียนรู้ ผมขอใช้ข้อเขียนนี้สื่อสารมายังนักการเมืองทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในพรรคใด ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมีนักการเมืองพันธุ์ใหม่ที่มีทั้ง I.Q. E.Q. และ M.Q.

        การเป็นผู้มีปัญญา มีวุฒิสภาวะทางอารมณ์ และมีพลังทางศีลธรรม จะเป็นทั้งศักดิ์ศรี และศักยภาพ ที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามทั้งแก่ตัวเอง และแก่บ้านเมือง

        ขอให้คนไทยทุกคน พัฒนาพลังทางปัญญา วุฒิสภาวะทางอารมณ์ และ พลังทางศีลธรรม เพื่อให้บ้านเมืองของเราพ้นวิกฤต สร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม ที่ลูกหลานของเราจะอยู่อย่างมีความสุข และมีเกียรติ

ที่มา : http://www.abhisit.org/

 loading...


โดย Thai Idol ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ธ.ค. 51 22:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,261 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,261 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง