เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo คนที่ไม่เข้าตา
คนที่ไม่เข้าตา
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 1 เรื่อง
  • ผู้ชม : 112,909 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 0 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเพลงพื้นบ้าน

ลบ แก้ไข

เพลง :: ล่องแม่ปิง ::

Intro..........

ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย
ดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน
ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน
เสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณ
คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่
สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์

คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิง
เยือกเย็นสดใส..เหมือนน้ำแม่ปิง
มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง
สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน
อีกแม่สาวบัวบาน..นั่นคือนิทานสอนใจ

(ดนตรี......)

 

ซอพระลอเดินดง

          สืบเนื่องจากจังหวัดแพร่ เป็นถิ่นสถาน ตำนานพระลอ เพื่อระลึกถึงตำนานพระลออันมีค่า และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมบ้านเรา Webmaster จึงขอเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเราเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก คือเรื่อง "ซอพระลอเดินดง"

          "ซอพระลอเดินดง" เป็นบทขับที่ท้าวสุนทรพจนกิจในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี แต่งขึ้น เป็นบทชมป่าที่ไม่ยาวนัก เนื้อความเป็นเรื่องราวในวรรณดี เรื่องพระลอ ตอนที่นางรื่นนางโรย พี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพง เข้าป่าไปหาปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อขอให้ช่วยทำเสน่ห์ให้พระลอหลง ใหลในพระเพื่อนพระแพงและเสด็จสู่เมืองสรอง บทขับนี้ใช้ทำนองซอล่องน่าน เช่นเดียวกับ บทละครเรื่องน้อยไชยา ในตอนหลังมีผู้เรียกว่า ซอพระลอ หรือ ซอล่องน่าน ทำนองซอนี้ "อ้ายปั๋น ครูเพลง" ได้บรรเลงด้วย "ซึง" เครื่องดนตรีล้านนาให้ผู้ที่สนใจได้ฟังเพลงประกอบไปด้วย และอีกไม่นานจะนำช่างซอมาร้องให้ คลิ๊ก ฟัง กันในโอกาสต่อไป


          Webmaster ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า คือหนังสือเรื่อง "วรรณกรรมล้านนา" โดยศาตราจารย์อุดม รุ่งเรืองศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอขอบคุณ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้จัดทำ เพื่อใช้เป็นประโยชน์กับล้านนาคดี

บทขับตามต้นฉบับมีดังนี้

  สองพี่เลี้ยง แม่งามสวยนางรื่นนางโรย สองคู่ส้าง
ลงจากช้าง ท่องเดินเทียวหมอแก่คร้าว นำสองเฉลียว
สองเดินเทียว เข้าดงป่าไม้เหลียวผ่อเหนือ วันตกออกใต้
ค็หันเปนโท่ง เปนนาผ่อพูเขา เปนเงาเมฆฝ้า
ปลอมมัวเมฆ สว่างนา ฯ 
  
แลละลิ้ว ไพสุดเช่นตาผ่าดอยดง เข้าพงป่าไม้
สักเคียนสูง ยางยูงไม้ไหล้เพาดูแงะคะยอมยม
เถาวัลย์พัน กิ่งก้านเกลียวกลมพระพายลม พัดดวงดอกไม้
มาหอมหวน ชื่อชวนใจใบ้ ยามเพื่อท่อง เดินทาง
หอมบุปผา แบ่งนานส้อยส้างสองนางชื่น ช้อยนา ฯ
  
ชมดอกเอื้องไม้ มีต่างสีหลายหลากมี ที่จำชื่อได้
พวงคะยอม กลิ่นหอมอยู่ใกล้ ชื่นบานใจ แท้นา ฯ
  
หมู่ดอกยก จ่อหยกดีหลี โมดดะชะนี ทังเอื้องเขาแพะ
ดอกเอื้องคำ กลิ่นหอมเอื้องแซะสุดปลายส้าว มณฑา
ผ่อเถิ้มดอยพู้น ติดที่หน้าผา หนวดนาคา เปนเครือม้วนห้อย
สายมอรกต อย่อนลงเปนส้อยสามพอยดง ช้างน้าว ฯ
  
สองแน่งน้อย รูปร่างฉวี ต่างจอรลี เข้าไพรป่ากว้าง
หอมบุปผา นานาสล้าง เล็บมือนาง อ่อนช้อย ฯ
  
พวงกุหลาบ จำปีจำปาทังสะบันงา บานเหลืองเอื้องผิ้ง
ดอกเอื้องเงิน ติดกิ่งไม้เนิ้ง พัดไหว ไพมา
ตามลมพัดพริ้ว ปลิวต้องนาสา ฝูงภุมรา แว่ชมใจ้ ๆ
จับต้นเหนือ โผไพต้นใต้ ไอยรงค์ ชอกช้ำ ฯ
  
อันเอื้องดอกไม้ มีอยู่มากหลาย เหลือจักบรรยาย ในดงทุกเชื้อ
ธัมมชาติ เหมือนมีใจเอื้อ ช่างแต่งสัรค์ งามดี
จักว่าไพนัก ค็จักขัดขวาง บ่ใช่อำพราง ปัญญาข้าน้อย
ขอท่านทังหลาย อภัยแก่ข้อยขอปลงไว้ ก่อนแล ฯ
  
เข้าป่าไม้ ไพบ่เหิงเถิงเนินเขา แลสล้าง
แลลิงค่าง บ่างนางนี ได้ยินเสียงผี ร้องครางคะต้อย
ผีโพรงดง เสียงโขงบ่น้อยผีอี่ค้อย ส่งเสียงคราง
เสือโคร่งพรุ้ย ค็ถ่อมทวยหลังแรดควายกวาง กระทิงละโว้ ฯ
  
เสียงช้างโขลง มาร้องโอ่มโอ้หักไม้อยู่ ริมทาง
สองพี่นาง ร้องบ่เปนไห้ กลัวตายในป่าไม้ใหย่ ฯ
  
ไพเถิงน้ำแม่ สระหนองสองฝั่งคลอง มีจระเข้
ตัวยาวแล้ อยู่กลางฝั่งน้ำ เลือกเอาคน วิ่งโยนปลุกปล้ำ
ลอยกลางน้ำ ตาเหลือกโมง ๆผีอี่กุด ร้องอยู่โหว้ง ๆ
เตมป่าดง อีค้อยกะละเนอ ฯ 
  
เดินตางเล่น ขึ้นพูเขา บ่นานเนา เถิงพระปู่เจ้า
พระปู่เจ้า กลายเปนเสือโผ ตัวใหย่โต ตัวลายพรุ้ยพร้าย
กลายเปนพระปูเจ้า ย่างย้ายค็ซ้ำเกิด เปนแมว
เสียงร้องขาน ดังอยู่แก้วแก้วเปนแมวโพรงด่าง พร้อยเนิอ ฯ
  
แมวด่างพร้อย ก็กลับหาย กลายเปนองค์ พระปู่ไธ้
หนอจิ่งสา บังคมกราบไหว้ว่าเปนพี่เลี้ยง พระเพื่อนแพงมา
เรามีทุกข์ โสกเส้าหนักหนาจิ่งมาหาปู่ ค้ำจิ่ม ฯ

หมายเหตุ : ภาษาที่ใช้ในบทร้องนี้ เป็นภาษาล้านนา ในรูปแบบที่ปริวรรตแล้ว ดังนั้นการอ่านก็ให้อ่านตามสำเนียงภาษาล้านนา


 โดย คนที่ไม่เข้าตา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.ย. 51 17:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 136,053 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 136,053 ครั้ง ตอบ 20 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย มายด์
IP : 180.180.188.***
เป็นสิ่งที่ดีเสมอ
ลบ แจ้งลบ
โดย มายด์
IP : 180.180.188.***
เเบบว่ามันๆ

ก้อดีน้า
ลบ แจ้งลบ
โดย กิ่ง
IP : 223.204.78.***
บ้านจริงๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย beam
IP : 49.228.100.***
ว้าว^_^555555555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย แอน
IP : 202.91.19.***
รักเพื่อนใหม่มากกกกกกกกกกกกกกกก
ลบ แจ้งลบ
โดย lovely-ann.t0.be.
IP : 202.91.19.***
ร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ลบ แจ้งลบ
โดย lovely-ann. t0.be.
IP : 202.91.19.***
ดูสิเพิ่ลๆไม่รูปเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย BHGBNGHNB
IP : 124.120.173.***
ก็กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ลบ แจ้งลบ
โดย ทิวนน
IP : 182.52.53.***
สนุกมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ญ.สุธารักษ์
IP : 222.123.94.***
เราควรสืบสานกันไว้นานๆนะค่ะเพราะบ้านเมืองเดี่ยวนี้ไม่สืบสานประเพณีแบบนี้ไว้เลย
ลบ แจ้งลบ
โดย นิคกี้
IP : 118.172.57.***
ดีค่ะสืบสารกันเอาไว้นะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย doo@za.com
IP : 58.9.32.***
อ่อนกันไปนะ55555++++
ลบ แจ้งลบ
โดย อะไรก้อได้
IP : 210.203.176.***
อยากให้มีรูปภาพใหญ่อะ  ............ทำได้ปะระ
ลบ แจ้งลบ
โดย ลิงคุง
IP : 125.26.219.***
ลบ แจ้งลบ
โดย รักนะ
IP : 203.172.199.***
 ^o^   T_T  *o*
ลบ แจ้งลบ
โดย รัชนี เเซ่กัง
IP : 118.173.190.***

หางานโคตรง่ายเลยคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กเรียน
IP : 61.19.114.***
แล้ววรรณกรรมท้องถิ่นเมืองอยู่ไหนอ่ะ  อ้างอิงละจ๊ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย คนที่ไม่เข้าตา
IP : 118.172.116.***

ผู้รวบรวมคือ นายนิติพงศ์ มณีกาศและคณะ  ชั้น ม.5/6  ได้ข้อมูลมาจาก www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=296 - 82k  ความคิดเห็นของผู้จัดทำคือ เป็นการรื้อฟื้นเพลงพื้นบ้านเก่าๆ มาใช้ประโยชน์  ทำให้เห็นคุณค่ามากขึ้น

ลบ แจ้งลบ
โดย คนที่ไม่เข้าตา
IP : 118.172.116.***

เป็นบล็อกที่น่าชมมากๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย สุ่งเหม้น
IP : 61.19.114.***

บอกหน่อยได้ไหมครับ  ใครเป็นผู้รวบรวม  ได้ข้อมูลมาจากไหน
และคณะผู้จัดทำมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับวรรณกรรมเหล่านี้
ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์