ภาษาอังกฤษ จุดอ่อนของเด็กไทย จริงหรือ

ลบ แก้ไข
ภาษาอังกฤษ จุดอ่อนของเด็กไทย จริงหรือ?

ภาษาอังกฤษ จุดอ่อนของเด็


ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน หรือผ่านไปกี่ปีก็ตามภาษาอังกฤษก็ยังคงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากในการทำงาน แต่!! เด็กในประเทศไทยเรานั้นกลับไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญขงภาษา อีกทั้งตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว และได้มีกฎบัญญัติออกมาบังคับใช่อย่างชัดเจนว่า ... “ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงาน” ยิ่งทำให้ประเทศไทยเราต้องตื่นตัวและเตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น

            น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า นโยบายการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่จะสอดรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนด้านภาษาอังกฤษแล้ว เรายังสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเพื่อนบ้านด้วย โดยหลักสูตรใหม่นี้จะพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยขึ้น จะมีการติดตามผล  ทำดัชนีชี้วัดและวางแผนให้เกิดประสิทธิผล  อีกทั้งยังมีการร่วมประเมินผลกับนานาชาติ เพื่อทำให้การศึกษาของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงสายสามัญเท่านั้นที่ต้องปรับหลักสูตร แต่หมายรวมถึงสายอาชีพ(อาชีวศึกษา)ด้วย เพราะเหตุผลที่ว่าเด็กสายนี้เป็นกำลังหลักที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และภูมิภาค ซึ่งความสามารถในด้านวิชาชีพของเด็กในสายนี้อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม ได้การยอมรับมาโดยตลอด แต่!! ที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางด้านภาษาต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบมายาวนานพอสมควร เนื่องจากการเรียนการสอนแบบเดิมมีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศน้อยเกินไป ถึงแม้ว่าแผนการส่งเสริมนี้เริ่มทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว ภาพรวมด้านภาษาอังกฤษของไทยก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่ดี
ทั้งนี้ก็เพราะเด็กของเราไม่ได้ให้ความใส่ใจใคร่รู้ ไม่มีความกระตือรือร้น ขวนขวายหาความรู้ ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจะส่งเสริมแค่ไหนปัญหานี้ก็จะยังคงอยู่ อีกทั้งเวลาที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กระชั้นชิดเข้ามาทุกที เราควรรีบเตรียมตัวทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องภาษา ให้พร้อมเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างทัดเทียมกัน


Cr. ประชาชาติและ http://goo.gl/vusIdI
Cr.ภาพประกอบ www.languages-zone.comเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ตอนที่ 1/4
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ตอนที่ 2/4
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ตอนที่ 3/4
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ตอนที่ 4/4


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


มองการศึกษาผ่าน ห้องเรีย

ข้อมูลหลักสูตร >> คลิกที่นี่


 loading...


โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 มิ.ย. 57 16:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,204 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,204 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement