ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแบบไหน

ลบ แก้ไข

ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแบบไหน?

มีคุณครูหลายท่านสอบถามเข้ามา ว่าบรรยากาศในห้องเรียนแห่งอนาคต หรือห้องเรียนแบบ CBL  เป็นแบบไหน เอ็มขออธิบายและยกตัวอย่างดังนี้นะคะ

บรรยากาศในห้องเรียนที่คุณครู ต้องสร้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และ จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด (Thinking Skills)  ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  และ ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork & Collaboration Skills)  มีดังนี้ค่ะ

1.  ครูควรเหลือเวลาให้เด็กค้นคว้ามากๆ คุยมากๆ นําเสนอมากๆ ใช้เวลาในการสอนให้น้อยลง และมักจะเดินสอนตามกลุ่มมากกว่าสอนรวม
2.  หลีกเลี่ยงการอธิบายอย่างละเอียด แต่จะพยายามให้เด็กค้นหาคําตอบเอง ครูจึงมักจะตอบคําถาม ด้วยคําถามเพื่อให้เด็กสนใจต่อ
3.  ในการสอนแบบเดิม ผู้เรียนมักกลัวผิด เพราะผู้สอนมักจะมีคําตอบที่ถูกเอาไว้แล้ว ดังนั้นใน CBL ครูจะหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง ผิด แต่จะใช้วิธีถามว่า แน่ใจหรือ ทําไมคิดอย่างนั้น หรือ เพื่อนๆ คิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้
4. บรรยากาศของ CBL ที่สําคัญมากๆ คือ การสนับสนุนให้คิด

ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแ
** ห้องเรียน CBL ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

5. ใช้เรื่องที่เด็กสนใจเป็นเนื้อหานํา และการค้นคว้า และเน้ือหาวิชาความรู้ตามตําราเป็นตัวตาม
6. ช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า 90 นาที และอาจเรียนหลายวิชาพร้อมๆ กัน ข้ึนกับปัญหาท่ีต้ังเกี่ยวโยงกับวิชาใดบ้าง ครูอาจสอนพร้อมๆ กันทั้ง 2-3 วิชาในห้องเรียนเดียวกัน
7. CBL จะเน้นให้เด็กสนใจพัฒนาการตนเองในด้านต่างๆ จึงไม่จําเป็นต้องวัดผลครั้งเดียว ควรมีการวัดผลและรายงานผลให้เด็กรู้และพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน
8. CBL จะได้ผลดีจากความสมัครใจ ความสนใจของเด็ก และความร่วมมือ มากกว่าการบังคับให้รู้ ดังนั้นการตัดคะแนนและลงโทษ เป็นส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยง
9. ครูจะเป็นผู้รับฟังเรื่องราวท่ีเด็กคิด นําเสนอ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก ครูอาจมีการติติง และแสดงความคิดเห็นในจังหวะท่ีเหมาะสม และสิ่งท่ีจําเป็นมากๆ คือการให้กําลังใจ 


ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแ
** ภาพจากห้องเรียนแห่งอนาคต เซ็นทรัลลาดพร้าว (Workshop ค้นหาตัวเอง Compass)

ส่วนองค์ประกอบอื่น เช่น อุปกรณ์ 

โต๊ะที่เหมาะสม น่าจะเป็นโต๊ะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เพราะการเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม ที่ให้เด็กได้ค้นคว้าและร่วมกันคิดค่ะ  ตัวอย่างที่สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ

ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแ
** ภาพจากห้องเรียนแห่งอนาคต เซ็นทรัลลาดพร้าว (Workshop ค้นหาตัวเอง Compass)


บางทีพื้นก็เป็นสถานที่เรียนรู้สำหรับเด็กๆ ค่ะ หลายคนชอบนอนพื้น ชอบซ่อนตัว จะได้เกิดไอเดีย ก็มีค่ะ

ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแ
** ภาพจากห้องเรียนแห่งอนาคต เซ็นทรัลลาดพร้าว

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น ที่ห้องเรียนแห่งอนาคตเราจะให้เด็กนำ Tablet , Smart phone หรือ โน๊ตบุค เข้ามาในห้องเรียนเพื่อการค้นคว้าข้อมูลใน Internet และ เป็นเครื่องมือในการโหวตและให้คะแนนเพื่อนๆ ผ่านเครื่องมือ CBL tool ค่ะ 

ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแ

ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นแ
** ภาพจากห้องเรียนแห่งอนาคต เซ็นทรัลลาดพร้าว
 

Internet จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ในยุคนี้ค่ะ แต่ก็มีหลายท่านที่สอบถามมาว่าถ้าไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีอุปกรณ์ IT เหล่านี้จะทำการสอนแบบ CBL ได้ไหม  คำตอบคือ ทำได้ค่ะ คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น เราอาจจะให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลในหนังสือแทน คุณครูก็เตรียมหนังสือมาไว้ให้เด็กค้นคว้าค่ะ ส่วนในการโหวตในการให้คะแนนเพื่อนๆ ไม่ได้ใช้ CBL tool ก็สามารถให้เพื่อนๆ ยกมือให้คะแนน ยกมือโหวตได้ค่ะ 

 

บทความโดย 
เอ็มมี่ - ณิชานันทน์
ผู้จัดการสถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต

** การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning) วิจัยโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/nichanan.futureclassroom/

 

 loading...


โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ต.ค. 59 20:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,723 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,723 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นีนี่
IP : 182.232.32.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง