ยกระดับการเรียนรู้ คุณครูต้องทำอย่างไร?

ลบ แก้ไข
ยกระดับการเรียนรู้ คุณคร

                คุณครูแห่งศตวรรษที่ 21 นี้ เมื่อจะเข้าไปสอนแต่ละครั้งนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีความพร้อมเพียงแค่วิชาการ ที่ลูกศิษย์ของเขาจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์เท่านั้น แต่เขาจะต้องเตรียมการทุกอย่างอย่างรอบคอบ และครบเครื่องตามกระบวนการเรียนรู้ นับตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียน, การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก, การตั้งคำถามเร้าใจใคร่ตอบ ไปจนถึงความกระหายใคร่รู้ด้วยตนเองและพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้นี้ จะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข This learning environment is filled with an atmosphere of joy.
                ดังนั้น คุณครูมืออาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบการสอน ก่อนสอนอยู่เสมอ
การออกแบบการสอน ต้องประยุกต์ใช้มุมมองหลายด้าน มาสร้างเป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนปฎิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียกว่า Learning by Doing ครบทุกด้านคือ
                ด้านวิชาการความรู้ Academic knowledge ในช่วงเวลาแห่งการปฎิรูปการศึกษานี้ วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือ Cognitive Constructivist approach เป็นวิธีการเรียนรู้จากคำสอนที่มีอยู่เดิม ทั้งแนวคิด ปรัชญา และวิทยาการต่างๆทุกประการ ผสมผสานกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของผู้เรียนที่เรียกว่า Child Centered แหล่งความรู้ได้แก่ หนังสือเรียน และแหล่งเรียนรู้อื่นๆเช่น ห้องสมุด สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ เป็นต้น
                ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ Psychology of learning  คนเราเรียนรู้จากสังคม การสังเกตชั้นเรียนของครู Classroom observation ทำให้ครูสามารถแนะนำให้สมาชิกแต่ละคนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ที่เรียกว่า Cooperative learning ที่ครูอาจใช้ในการแบ่งกลุ่มให้มีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งในที่สุด ผู้ที่เรียนอ่อนกว่าเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และทำให้ผู้ที่เรียนเก่งกว่าพัฒนาขีดความสามารถขึ้นไปอีก
                การระดมความคิดเป็นการเติมเต็มแนวคิดของแต่ละคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียกว่า Collaborative เพื่อสร้างนวัตกรรม หรือ Innovation oนั้น เป็นการฝึกทัศนคติ และความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ฝึกการนำเสนอ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับความถูกต้องและเหตุผล การโต้แย้งด้วยข้อมูลที่ตนมีอยู่ การกระทำเหล่านี้ก็เพื่อให้ได้ ผลงานที่ดีที่สุดของกลุ่ม ซึ่งก็คือ นวัตกรรม ที่จะนำเสนอและการได้รับ Feedback ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตนมากที่สุด Cooperative learning นี้เป็นการทำให้ ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนแหลมคมยิ่งขึ้น
                การสร้างพุทธิปัญญาด้วยตนเองนี้ เป็นการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการได้ผลดียิ่ง ดังที่ ศาสตราจารย์ Edgar Dale ได้แสดงไว้ใน กรวยประสบการณ์ ว่า การเรียนรู้ด้วยการกระทำ ด้วยประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนที่ได้ผลดีที่สุด
                จากหลักการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเหมือนยาชุด ที่ใช้แก้โรคที่กำลังโหมหนัก ท่านมียาอยู่ในมือ แต่ไม่กิน ยานี้ก็ไร้ค่า กินยาเสียเถิด... เด็กๆกำลังรอ และเรียกหาคุณคร....

......................................................................
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
Creativity-based learning (CBL)
การสอนที่จะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Workshop 2 วันเต็ม รับรุ่นละ 25 ที่นั่ง
กรุงเทพฯ วันที่ 28-29 มกราคม 2560 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.jsfutureclassroom.com/cbl_register/
ติดต่อ คุณจินนี่ โทร 098-0151002


 
 loading...


โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ม.ค. 60 13:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,193 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,193 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง