สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ลบ แก้ไข
            สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีค

            ดร.วิริยะได้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับครูไทย  เด็กไทย  โดยวางเป้าหมายของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นี้ว่า จะต้องเป็นรูปแบบการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้จริงๆ ผู้เรียนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นจากการเรียน ไม่ว่าเนื้อหาวิชาเรียนจะเป็นเรื่องอะไร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา หรือแม้กระทั่งวิชาลูกเสือ เมื่อเรียนแล้วผู้เรียนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น   นี่คือเป้าหมายของรูปแบบการสอนแบบใหม่นี้ เพราะสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของการเรียนการสอนของเราก็คือ การพัฒนาทักษะการคิด เด็กเรียนเก่งของเราจดจำเนื้อหาแม่นยำ  คำนวณเก่ง แก้โจทย์ได้  แต่ยังขาดทักษะการคิด ซึ่งดูได้จากผลการสอบ PISA ซึ่งเน้นเรื่องทักษะในการคิดเด็กเรียนเก่งของเรายังทำข้อสอบนี้ได้น้อยมาก และที่สำคัญคือ เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์น้อยมาก ทั้งๆที่เราต่างรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์มีค่าต่อทุกชาติในโลก
                รูปแบบการสอนที่คณะทำงานและดร.วิริยะร่วมวิจัยขึ้นมานี้ ต้องใช้ทฤษฎีแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์มาสร้างกระบวนการเรียนรู้และประเมินผล เราจึงเรียกรูปแบบการสอนแบบใหม่นี้ว่า การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based  Learning : CBL)
               
ด้วยการสอนแบบ CBL นอกจากผู้เรียนจะได้พัฒนาความคิดส้รางสรรค์แล้ว รูปแบบการสอนนี้มีวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับการสอนสมันใหม่รูปแบบอื่นๆ คือต้องให้ผู้เรียนได้รับครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
                1. ได้ความรู้ จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
                2. ได้ทักษะฝึกฝนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
                3. ได้บ่มเพาะอุปนิสัย ทัศนคติ เพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมโลก

และด้วยการสอนแบบ CBL ที่จะทำให้....
                ห้องเรียนเป็นที่ซึ่งจุดประกายความอยากรู้
                ห้องเรียนเป็นห้องสมุดสุดขอบโลก
                ห้องเรียนเป็นเวทีแสดงผลงาน
                ห้องเรียนเป็นที่ฝึกวินัย แต่ให้เสรีภาพ
                ห้องเรียนเป็นที่แบ่งปัน เรียนรู้ และสร้างผลงานร่วมกัน
                และผู้สอนก็จะได้เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนไปด้วย
ซึ่งการสอนแบบนี้คือส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ห้องเรียนแห่งอนาคตเกิดขึ้นได้จริงในบ้านเรา เป็นห้องเรียนที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ได้จริงค่ะ


Cr: หนังสือห้องเรียนแห่งอนาคต
......................................................................
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
Creativity-based learning (CBL)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://blog.eduzones.com/cbl74/176841
 loading...


โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.พ. 60 12:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,705 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 14,705 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง