เตรียมพร้อม! ทักษะแห่งอนาคต
                          ทักษะที่ควรมีในอนาคต
               เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก  เพราะเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสังคมใหม่ในยุคนี้และอนาคต  เพราะการสอนแบบเดิมผู้เรียนอาจได้ความรู้ แต่ขาดทักษะ แต่โลกของงานและสังคม
ยุคศตวรรษที 21 ต้องการคนที่มีทักษะมากกว่าแค่มีความรู้แบบเดิม
                ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย  4 กลุ่มทักษะ  คือ
1. ทักษะการเรียนรู้  คือ รู้จักค้นคว้า  แยกแยะข้อมูล และเรียนรู้ต่อเนื่องไม่มีวันจบ
2. ทักษะการคิด  คือ ทั้งคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
3. ทักษะการทำงาน คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการนำเสนอผลงาน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. ทักษะชีวิต คือ คุณลักษณะต่างๆ ในตนเองที่พร้อมก้าวสู่การเป็นประชากรของโลก เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอดทนอดกลั้นต่อความชั่ว ความสุขจากการแบ่งปัน

เปรียบเหมือนรถก็ควรมีให้ครบ 4 ล้อ
ที่เหลือก็แค่ตั้งเป้าหมาย อยากทำอะไร อยากเป็นอะไร
ฝันให้ไกล...
แล้ววิ่งไปด้วยทักษะทั้ง
4 อย่างนี้แหละค่ะ ก็จะสำเร็จได้ไม่ยาก
จะเรียนจบระดับไหน จะมีปริญญาหรือไม่
ถ้ามีครบ
4 ทักษะนี้ ก็วิ่งสู่เป้าหมายได้แล้วค่ะ


Cr: หนังสือห้องเรียนแห่งอนาคต
......................................................................
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
Creativity-based learning (CBL)
การสอนที่จะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Workshop 2 วันเต็ม รับรุ่นละ 25 ที่นั่ง
กรุงเทพฯ วันที่ 25-26 มีนาคม  2560 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.jsfutureclassroom.com/cbl_register/
ติดต่อ คุณจินนี่ โทร 098-0151002

 

 
โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
พิมพ์หน้านี้