หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู - สพฐหลักสูตรของสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต โดยทีมวิจัยของ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ที่ผ่านการรับรองตามโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
( สพฐ มีงบสนับสนุนการพัฒนาครูท่านละ 10,000 บาท)

มีอาจารย์หลายท่านถามมาทาง Line เอ็มเลยตอบอย่างละเอียดดังนี้ค่ะ

คำถาม
หลักสูตรมีอะไรบ้าง เหมาะกับใคร


คำตอบ 
มี 4 หลักสูตรค่ะ


60010213  หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator
ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) สำหรับอาจารย์ที่อยากเปลี่ยนการสอน การสอบ แบบเดิม ให้เป็นการสอนแบบ Active เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ดูเพิ่มเติมที่  http://www.kru.expert/blank-1


60013009  หลักสูตรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง “เพื่อพัฒนาครูที่สอนแบบ Active Learning” สำหรับ อาจารย์ที่เคยผ่านการอบรมการสอนแบบ Active หรือ สอนแบบ Active อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Problem Based-Learning, Flip Classroom, STEM      และCreativity-Based Learning (CBL)  หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับครูที่อยากพัฒนาการสอนแบบ Active ให้ดีขึ้นอีก หรืออยากนำไปขยายผลต่อให้เพื่อนครู เช่นอยากเป็นโค้ช เป็นวิทยากร ค่ะ
ดูเพิ่มเติมที่  http://www.kru.expert/blank-2

60013007 หลักสูตรการบริหารการศึกษาในแนวทางประเทศไทย4.0 เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้ที่สนใจเรื่องการบริหารการศึกษา ตามแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหลังผ่านการอบรมแล้วจะสามารถนำไปเขียนหรือปรับแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละบริบทของแต่ละโรงเรียนได้
ดูเพิ่มเติมที่ http://www.kru.expert/blank

60009077 หลักสูตร พัฒนาครู เพื่อสร้างสังคม สุจริต 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ครูที่สอนวิชาสังคม จริยธรรม หรือ หน้าที่พลเมือง ครูประถม ครูปฐมวัย ซึ่งจะเป็นแนวทางการสอนตามรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) เพื่อให้นักเรียนเกิดความสุจริตอย่างแท้จริง
ดูเพิ่มเติมที่  http://www.kru.expert/blank-5


โดยท่านอาจารย์สามารถเข้าไปสมัครได้ที่
http://training.obec.go.th/#/Login


สอบถามเพิ่มเติมที่คุณเอ็มมี่  080-8107181
Line:  @krucbl

www.kru.expert

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชก


 
โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้