คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Eduzones TV
Eduzones TV
จำนวนผู้ติดตาม 332 คน

รู้ทันหลักสูตรตอนที่ 3

มาฟังแนวทางแก้ไข และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบการการระงับหลักสูตร ของม.อุบลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง