คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Eduzones TV
Eduzones TV
จำนวนผู้ติดตาม 332 คน

“ทำไมต้องศึกษาแนวใหม่ ทำไมต้องสร้างสรรค์”

เปิดประเด็นการศึกษาในยุคใหม่ที่ต้องสอนให้ผู้เรียน สามารถคิดนอกกรอบ มองทุกอย่างหลากหลายมิติมุมมอง อันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ