ก.ค.ศ. อนุมัติ ผอ.เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ

ลบ แก้ไข

ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้


1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ต่างๆ จำนวน 2 ราย คือ

 • นายปานทอง แวงโสธรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 3
 • นายศักดิ์เดช จุมณี โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2

และสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 ราย นางพัชราภรณ์ ไชยนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย คือ

 • นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 2
 • นางสาวมยุรี สารีบุตร สพท.ศรีสะเกษ เขต 4
 • นายแสน สมนึก สพท.สระบุรี เขต 2
 • นายจำนงค์ เที่ยงเจริญ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 • นางสุปราณี ศรีใสคำ สพท.นครราชสีมา เขต 4

และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ต่างๆ จำนวน 9 ราย คือ

 • นายวรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1
 • นางสุดสงวน ทวีแสง โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพท.ร้อยเอ็ด เขต 3
 • นายสมชัย พัฒนชีวะพูล โรงเรียนภัทรบพิตร สพท.บุรีรัมย์ เขต 1
 • นายสมชาย ใจเที่ยง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 3
 • นางจินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพท.สุพรรณบุรี เขต 1
 • นางสมานจิต พงษ์สนาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • นางสมใจ ปราบพล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพท.ชุมพร เขต 1
 • นางศรีวิภา ชาญกูล โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพท.อุทัยธานี เขต 1
 • นางอารียา คมสัน โรงเรียน ขามสะแกแสง สพท.นครราชสีมา เขต 5

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ราย คือ

 • นางจุติมา บัวทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 • นางพรรณี อินทะแสง วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • นางเบญจมาศ ดีเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จำนวน 1 คน คือ

 • นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
  และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน 26 ราย คือ

 • นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ สพท.สมุทรปราการ เขต 2
 • นายสละ วิเลปนะ
 • นายเรวัตร เอี่ยมรอด และ
 • นางวัฒนา โคตรมี สพท.ชัยนาท
 • นายสมเกียรติ ตันวิสุทธิ์ สพท.นครสวรรค์ เขต 1
 • นายปภัสร์พงษ์ พลรัฐ สพท.เชียงราย เขต 3
 • นายไกรสร สุทินโน สพท.เชียงราย เขต 4
 • นายนพภา นิสสัยพันธุ์ สพท.ขอนแก่น เขต 2
 • นายศิริชัย วงศ์พุฒ
 • นายเฉลียว ยศอ่อน
 • นายชัชวัตน์ มูลเจริญพร
 • นายกิตติพศ พลพิลา
 • และนายสุวัฒน์ชัย แสนราช สพท.ขอนแก่น เขต 5
 • นายเสถียร ตรีศรี สพท.ชัยภูมิ เขต 2
 • นายสุรัชฏ์ รัชพันธ์
 • นายประสพสุข หีบแก้ว
 • และนายองอาจ เทียมกลาง สพท.มหาสารคาม เขต 3
 • นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2
 • นายสุเทพ พวงเกาะ
 • นายเมธา ชาญเมธี
 • และนายสุวรรณ จงรัตน์กลาง สพท.นครราชสีมา เขต 3
 • นายบุญชู สิทธิสอน
 • และนายวรรณชัย บุสนาม สพท.หนองบัวลำภู เขต 2
 • นางสมจิต สังขรักษ์ สพท.บุรีรัมย์ เขต 3
 • นายนิยม จันทร์อุดม สพท.พัทลุง เขต 2
 • นายประกิต สุนทรวิจิตร สพท.ราชบุรี เขต 2

ดูแบบ PDF ได้ที่นี่ http://www.otepc.net/otepc03/files/annouce_310353.pdf

 โดย Staff_pix ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 เม.ย. 53 13:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,318 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,318 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อภิชา
IP : 125.27.43.***
ทำไม คศ. 3 สพท.กทม.2  ได้ยากจังและผลออกช้ามาก  เป็นครูวิทย์อนาคตมองไม่เห็นเลยว่าจะได้ คศ.3  สงสัยต้องย้าย....

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่