ภาษาแอ๊บแบ๊วทำ ภาษาไทยวิบัติจริงหรือ?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 2526 คน
ณ 24/07/2019 13:40
  1. จริง
  2. ไม่จริง
52.3%
1. จริง
47.7%
2. ไม่จริง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

nuna
มั้ง

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่