ใครพาคุณเที่ยวสถานบันเทิง ครั้งแรก?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 19 คน
ณ 21/09/2020 01:34
  1. พ่อแม่
  2. เพื่อนมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อน ม.ปลาย
  4. เพื่อนแถวบ้าน
  5. ญาติพี่น้อง
  6. คนรู้จัก
  7. อื่นๆ
5.3%
1. พ่อแม่
10.5%
2. เพื่อนมหาวิทยาลัย
68.4%
3. เพื่อน ม.ปลาย
0.0%
4. เพื่อนแถวบ้าน
5.3%
5. ญาติพี่น้อง
5.3%
6. คนรู้จัก
5.3%
7. อื่นๆ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

อักษราภัค ชุติโชค
เพื่อนม.ปลาย

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่