คิดว่าประเทศไทยจะเป็นอย่าไรหลังเลือกตั้ง ?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1112 คน
ณ 21/09/2020 01:29
  1. ดีขึ้น
  2. เหมือนเดิม
  3. แย่ลง
  4. ไม่มีความเห็น
14.2%
1. ดีขึ้น
32.5%
2. เหมือนเดิม
48.2%
3. แย่ลง
5.1%
4. ไม่มีความเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่