เห็นด้วยหรือไม่ คนไทยต้องระบุ รายได้-อาชีพ ในบัตรประชาชน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 111 คน
ณ 31/05/2020 18:19
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
4.5%
1. เห็นด้วย
95.5%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

oa1212_1212@hotmail.com
มาแสดงvoteในนี้ก็ไม่ช่วยให้มันเปลี่ยนไปหรอก แอดคงไม่ได้เอาผลไปยื่นต่อหน้าคณะรัฐมนตรี --

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่