หยุดปีใหม่นี้ คนไทยอยากไปเที่ยวภาคไหนที่สุด!!?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 34 คน
ณ 31/05/2020 18:33
  1. ภาคใต้
  2. ภาคกลาง
  3. ภาคเหนือ
  4. ภาคตะวันออก
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  6. ภาคตะวันตก
32.4%
1. ภาคใต้
0.0%
2. ภาคกลาง
35.3%
3. ภาคเหนือ
17.6%
4. ภาคตะวันออก
14.7%
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.0%
6. ภาคตะวันตก

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่