ปีนี้คุณอยากให้การศึกษาไทยมีนโยบายปรับเปลี่ยนอะไร

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 167 คน
ณ 31/05/2020 18:07
  1. 1.ลดค่าเทอม
  2. 2.ลดการบ้าน
  3. 3.ลดเวลาเรียน
  4. 4.อื่นๆ
28.1%
1. 1.ลดค่าเทอม
50.9%
2. 2.ลดการบ้าน
16.8%
3. 3.ลดเวลาเรียน
4.2%
4. 4.อื่นๆ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่