เห็นด้วยหรือไม่ จับครูมาสอบ O-NET ??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 0 คน
ณ 16/09/2019 17:14
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
0.0%
1. เห็นด้วย
0.0%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่