เห็นด้วยหรือไม่ จับครูมาสอบ O-NET ??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 412 คน
ณ 05/12/2020 00:58
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
89.3%
1. เห็นด้วย
10.7%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่