เห็นด้วยหรือไม่ จับครูมาสอบ O-NET ??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 412 คน
ณ 18/01/2021 02:05
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
89.3%
1. เห็นด้วย
10.7%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่