คิดอย่าไรที่ผลการวิจัยชี้ว่าวัยรุ่นไทยIQ ต่ำลง

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1675 คน
ณ 31/05/2020 18:09
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. ไม่ออกความคิดเห็น
80.5%
1. เห็นด้วย
12.7%
2. ไม่เห็นด้วย
6.7%
3. ไม่ออกความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่