เห็นด้วยหรือไม่?เพิ่มหลักสูตรเกมส์ แทนวิชาพละ(เหมือนนอร์เวย์)

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 304 คน
ณ 31/05/2020 17:11
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
75.0%
1. เห็นด้วย
25.0%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

ANTI
แทนที่จะบอกว่าเพิ่มเป็น\"อีกหนึ่งตัวเลือกให้เลือกเรียน\" | \"จะสอนอะไร ใครจะเป็นคนสอน\"คิดให้ดีๆก่อนจะตอบนะครับไม่ใช่ซุ่ม4ซุ่ม5จะเปลี่ยนเอาอย่างเดียว ตัวผมก็ติดเกมแต่ผมว่าไม่เห็นด้วยอ่ะบอกตรงๆ


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่