เห็นด้วยหรือไม่!!กับระบบสอบตกต้องซ้ำชั้น

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 113 คน
ณ 31/05/2020 18:20
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
52.2%
1. เห็นด้วย
47.8%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่