คุณคิดว่าการสอบ O-NET สำคัญหรือไม่!?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 222 คน
ณ 21/09/2020 01:40
  1. สำคัญ
  2. ไม่สำคัญ
82.0%
1. สำคัญ
18.0%
2. ไม่สำคัญ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่