คุณคิดว่าการสอบ O-NET สำคัญหรือไม่!?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 221 คน
ณ 27/05/2019 09:05
  1. สำคัญ
  2. ไม่สำคัญ
81.9%
1. สำคัญ
18.1%
2. ไม่สำคัญ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่